Viimsi Gümnaasiumi dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs alates 04. maist 2017 registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue saatke e-postiga .

Meie dokumendiregistrist dokumendiotsingul palun vajutage otsitavale dokumendiliigile, misjärel avaneb otsinguvorm kriteeriumide määratlemiseks vajaliku dokumendi leidmiseks ja peale otsinguks teadaolevate parameetrite sisestamist vajutage klahvile Otsi. Dokumendi andmeid määratlemata ja klahvile Otsi vajutades, avaneb nimekiri kogu valitud liigi dokumentidest registreerimise kuupäeva järgi kahanevalt (uuemad dokumendid on eespool). 

Klahvile Otsi vajutades kuvatakse, kas konkreetse dokumendi registreerimisandmed või nimekiri valitud dokumendiliigi registreerimisandmetega. Valitud dokumendi andmetele vajutades näidatakse selle dokumendi põhiandmeid. Kui dokumendile ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on põhiandmetele lisatud fail, mille sisu saab vaadata faili nimele vajutades. Dokumenti on võimalik otsida ka tekstipõhiselt, sisestades lehe ülaserva otsinguväljale otsitava märksõna.


Viimsi Gümnaasiumi töötajate puhkuste ja lähetuste korraldustega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali avalikus registris.

Lisainfo valdkonda reguleerivast seadusandlusest:

Viimsi Gümnaasiumi dokumendid:

Avaliku teabe info (AvTS § 28 lg 2): Signe Rohtla (juhiabi) signe.rohtla@vgm.edu.ee; 56 947 818

Close Menu