Dokumendid

Riiklikud strateegilised dokumendid ja regulatsioonid

Kooli dokumendid ja regulatsioonid
 

Blanketid

Viimsi Gümnaasiumi dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs alates 04. maist 2017 registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue saatke e-postiga