Dokumendid

Riiklikud strateegilised dokumendid ja regulatsioonid

Kooli dokumendid ja regulatsioonid
Viimsi Gümnaasiumi hankeplaan (2020. aastal kool riigihankeid ei korralda)
 

Blanketid

Viimsi Gümnaasiumi dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs alates 04. maist 2017 registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue saatke e-postiga 
 
 
Close Menu