KOOLIMAJA

Viimsi Gümnmaasiumi koolihoone

Viimsi Gümnaasiumi koolihoone on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Projekti lühikirjeldus: Tulevane 540 õppekohaga Viimsi Riigigümnaasium ehitatakse Harjumaale, Viimsi valda, Haabneeme alevikku, Tammepõllu tee 2 kinnistule. Uus hoone sisustatakse vajaliku inventari, mööbli ja seadmetega, tellitakse kunstiteos. Hoone ümbrusse rajatakse parkla, jalgrataste varjualune, terrassid, väljakud, haljastus, välivalgustus ja õue ala elemendid. Kogu hoone on ligipääsetav liikumispuudega inimesele

Eesmärk:  Projekti eesmärk on investeerida riigigümnaasiumi hoonesse gümnaasiumivõrgu korrastamiseks, et tagada üldkeskhariduse kättesaadavus vastavalt põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 7.1 lõikele 2 ja „Elukestva Õppe Strateegi a“ koolivõrgu programmile ning hariduskeskuse pilootprojektile.

Tulemus: Projekti tulemusena valmis kaasaegne riigigümnaasiumi hoone

Toetuse summa: 6,599,600 €

Viimsi Riigigümnaasiumi avalik arhitektuurivõistlus toimus 2016 suvel. Sama aasta sügisel jätkus võidutöö alusel edasine projekteerimine. Kuubikujuline maht võtab kinnistul vähe ruumi. Hoone on viidud kinnistu tagumisse ossa, jättes maja ette päikselise lauge trepistikuga väljaku. Platsi külge piirab pikk jalgrataste varjualune.

Hoone on funktsionaalselt ja materjali kasutuselt jagatud kõrguses kaheks. Alumine korrus on betoonist, kus paiknevad üldruumid ja õpetajate tööruumide plokk. Ülemised kaks korrust on puidust. Seal paiknevad klassiruumid maja keskmeks oleva avatud saali ümber. Kompaktne vorm tagab mugava ja kiire sisemise logistika ning suure energiatõhususe. Astmeliselt eenduv peafassaad ja kolmnurksed metallist aknavarjud kaitsevad liigse päikese ja ülekuumenemise eest.

Konstruktiivselt on peamiseks materjaliks CLT ehk ristkihtpuit, nii seina- kui vahelaepaneelidena. Saali katuslage kannab liimpuidust risttalastik. Tegemist on siiani suurima puidust avalikus kasutuses kogunemishoonega. Ka välisviimistlus on peamiselt puidust, alumiiniumraamis eeltoodetud moodulitena.