ÕPPENÕUKOGU

Õppenõukogu koosolekud 2020/2021 õppeaastal

Õppenõukogu korraline koosolek 11.06.2021

– Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
– Õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja järelarvestusele lubamine
– Õpilaste tunnustamine kiitus- ja tunnustuskirjaga
– Gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine
– Õpilaste tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga, kiitus- ja tunnustuskirjaga
– 2021/22 õ.a. G1 mentorite tutvustus
– Augustist ja projektinädalast
– Muu jooksev info

Õppenõukogu korraline koosolek 25.03.2021

– Eelmise õppenõukogu otsuse täitmisest
– Alar Kiilmaa taotlus – õppija järelarvestusele lubamine
– Järelarvestustele lubamine (2.perioodi lõpetamine)
– Jooksvad küsimused

Õppenõukogu korraline koosolek 14.01.2021

– Õppenõukogu sekretäri valimine
– Eelmise õppemõukogu otsuste täitmisest
– Järelarvestusele lubamine
– Juhtimise küsitluse kokkuvõte ja järeldused
– Paindõppe küsitluse kokkuvõte ja järeldused
– Jooksev info

 

Õppenõukogu koosolekud 2019/2020 õppeaastal

Õppenõukogu korraline koosolek nr 7, 31.08.2020

– Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
– Õpilaste järgmisse klassi üleviimine
– Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine
– Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks
– Kooli üldtööplaani kinnitamine 2020/21 õppeaastaks

Jätkub nõupidamiste osa:
– õppekorralduse jms kokkulepped
– 2.lennu vilistlaste edasised õpingud
– muud jooksvad küsimused ja teemad

Õppenõukogu korraline koosolek nr 6, 16.06.2020

– Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
– Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine (G1, G2)
– Vaheaasta taotluste läbivaatamine
– Vanema taotluse läbivaatamine
– Gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine
– Õpilaste tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga, kiitus- ja tunnustuskirjaga

Õppenõukogu korraline koosolek nr 5, 8.06.2020

– Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
– Õpilaste järelarvestusele lubamine
– Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine
– Õpilaste tunnustamine kiitus- ja tunnustuskirjaga
– Muud jooksvad küsimused

Õppenõukogu korraline koosolek nr 4, 12.05.2020

– Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
– Viimsi Gümnaasiumi õppekava muutmine
– Muud jooksvad küsimused

Õppenõukogu korraline koosolek nr 3, 17.03.2020

– Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
– Õpilaste järelarvestusele lubamine
– Kodukorra muudatus

Õppenõukogu korraline koosolek nr 2, 12.12.2019

– Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
– Järelarvestustele lubamine
– Muud jooksvad küsimused

Õppenõukogu korraline koosolek nr 1, 03.10.2019

– Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
– Kodukorra muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine
– Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine
– Arvestuse määramine 2019/20 õa kokkuvõtvatel nädalatel

Õppenõukogu koosolekud 2018/2019 õppeaastal

Õppenõukogu korraline koosolek nr 8, 30.08.2019

– Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
–  Õpilaste järgmisse klassi üleviimine
–  Kooli õppekavade muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine
–  Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse avaldamine
–  Kooli üldtööplaani kinnitamine 2019/20 õ.a.
–  Ülevaade õppekorraldusest ja tugimeetmetest
–  Ülevaade 1.lennu vilistlaste edasistest õpingutest
– Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse
– Töökeskkonnavoliniku valimine
–  Muud jooksvad küsimused

Õppenõukogu korraline koosolek nr 7, 19.06.2019

– Päevakorra tutvustamine, eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
– Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine
– Gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine
– Õpilaste tunnustamine kiitus- ja tunnustuskirjaga, kuld- ja hõbemedaliga
– Viimsi Gümnaasiumi arengukavale arvamuse andmine
– Muu jooksev info

Õppenõukogu korraline koosolek nr 6, 12.06.2019

– Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
– Õpilaste järelarvestusele lubamine
– Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine
– Õpilaste tunnustamine kiitus- ja tunnustuskirjaga
– Vaheaasta taotluste läbivaatamine
– Kooli arengukava esitamine arvamuse andmiseks
– Ettepanekute esitamise vormi tutvustus G3 õpilaste kuld- ja hõbemedali ning kiituskirjaga tunnustamiseks
– Jooksvad küsimused

Õppenõukogu korraline koosolek nr 5, 20.03.2019

– Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
– Järelarvestusele lubamine
– Jooksvad küsimused

Õppenõukogu korraline koosolek nr 4, 20.12.2018

– Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
– Järelarvestusele lubamine
– Jooksvad küsimused

Õppenõukogu korraline koosolek nr 3, 13.12.2018

– Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
– Järelarvestustele lubamine
– Arvamuse andmine arenguvestluste tingimustele ja korrale
– Jooksvad küsimused

Õppenõukogu korraline koosolek nr 2, 11.10.2018

– Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
– Klassitunnistuse vormi kinnitamine
– Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse avaldamine
– Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse
– Vahenädalate arvestuste kinnitamine
– Jooksvad küsimused

Õppenõukogu korraline koosolek nr 1, 31.08.2018

– Õppenõukogu sekretäri valimine
– Välisriigist tulnud õpilastele klassi määramine
– Kooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse avaldamine
– Kooli üldtööplaani kinnitamine 2018/19 õ.a.
– Töögruppide moodustamine
– Jooksvad küsimused