ÕPPENÕUKOGU

Õppenõukogu koosolekud 2021/2022 õppeaastal

Õppenõukogu korraline koosolek nr 1, 7.10.2021

1) Õppenõukogu sekretäri valimine
2) Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
3) Kooli õppekava muudatustele arvamuse andmine

Õppenõukogu koosolekud 2020/2021 õppeaastal

Õppenõukogu korraline koosolek 30.08.2021

1) Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
2) Õpilaste järgmisse klassi üleviimine
3) Välisriigist tulnud õpilastele klassi määramine
4) Viimsi Gümnaasiumi õppekava lisa “Õpilaste teadmiste ja oskuste tagasiside põhimõtted, tingimused ja korraldus Viimsi Gümnaasiumis” muudatuste algatamine
5) Viimsi Gümnaasiumi kodukorra täiendused
6) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks
7) Kooli üldtööplaani kinnitamine 2021/22 õppeaastaks

Jätkub nõupidamise osa:
– õppekorralduse jms kokkulepped
– 3.lennu vilistlaste edasised õpingud
– muud jooksvad küsimused ja teemad

Õppenõukogu korraline koosolek 18.06.2021

1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
3. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine
3. 2021/22 õppeaasta õpitõhususe projektist
4. Hooaja kokkuvõtete tegemine ning valmistumine uueks õppeaastaks
5. Muu jooksev info ja kohapeal tõstatatud küsimused.

Õppenõukogu korraline koosolek 11.06.2021

– Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
– Õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja järelarvestusele lubamine
– Õpilaste tunnustamine kiitus- ja tunnustuskirjaga
– Gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine
– Õpilaste tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga, kiitus- ja tunnustuskirjaga
– 2021/22 õ.a. G1 mentorite tutvustus
– Augustist ja projektinädalast
– Muu jooksev info

Õppenõukogu korraline koosolek 25.03.2021

– Eelmise õppenõukogu otsuse täitmisest
– Alar Kiilmaa taotlus – õppija järelarvestusele lubamine
– Järelarvestustele lubamine (2.perioodi lõpetamine)
– Jooksvad küsimused

Õppenõukogu korraline koosolek 14.01.2021

– Õppenõukogu sekretäri valimine
– Eelmise õppemõukogu otsuste täitmisest
– Järelarvestusele lubamine
– Juhtimise küsitluse kokkuvõte ja järeldused
– Paindõppe küsitluse kokkuvõte ja järeldused
– Jooksev info

Õppenõukogu koosolekud 2019/2020 õppeaastal

Õppenõukogu korraline koosolek nr 7, 31.08.2020

– Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
– Õpilaste järgmisse klassi üleviimine
– Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine
– Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks
– Kooli üldtööplaani kinnitamine 2020/21 õppeaastaks

Jätkub nõupidamiste osa:
– õppekorralduse jms kokkulepped
– 2.lennu vilistlaste edasised õpingud
– muud jooksvad küsimused ja teemad

Õppenõukogu korraline koosolek nr 6, 16.06.2020

– Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
– Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine (G1, G2)
– Vaheaasta taotluste läbivaatamine
– Vanema taotluse läbivaatamine
– Gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine
– Õpilaste tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga, kiitus- ja tunnustuskirjaga

Õppenõukogu korraline koosolek nr 5, 8.06.2020

– Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
– Õpilaste järelarvestusele lubamine
– Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine
– Õpilaste tunnustamine kiitus- ja tunnustuskirjaga
– Muud jooksvad küsimused

Õppenõukogu korraline koosolek nr 4, 12.05.2020

– Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
– Viimsi Gümnaasiumi õppekava muutmine
– Muud jooksvad küsimused

Õppenõukogu korraline koosolek nr 3, 17.03.2020

– Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
– Õpilaste järelarvestusele lubamine
– Kodukorra muudatus

Õppenõukogu korraline koosolek nr 2, 12.12.2019

– Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
– Järelarvestustele lubamine
– Muud jooksvad küsimused

Õppenõukogu korraline koosolek nr 1, 03.10.2019

– Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
– Kodukorra muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine
– Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine
– Arvestuse määramine 2019/20 õa kokkuvõtvatel nädalatel

Õppenõukogu koosolekud 2018/2019 õppeaastal

Õppenõukogu korraline koosolek nr 8, 30.08.2019

– Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
–  Õpilaste järgmisse klassi üleviimine
–  Kooli õppekavade muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine
–  Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse avaldamine
–  Kooli üldtööplaani kinnitamine 2019/20 õ.a.
–  Ülevaade õppekorraldusest ja tugimeetmetest
–  Ülevaade 1.lennu vilistlaste edasistest õpingutest
– Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse
– Töökeskkonnavoliniku valimine
–  Muud jooksvad küsimused

Õppenõukogu korraline koosolek nr 7, 19.06.2019

– Päevakorra tutvustamine, eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
– Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine
– Gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine
– Õpilaste tunnustamine kiitus- ja tunnustuskirjaga, kuld- ja hõbemedaliga
– Viimsi Gümnaasiumi arengukavale arvamuse andmine
– Muu jooksev info

Õppenõukogu korraline koosolek nr 6, 12.06.2019

– Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
– Õpilaste järelarvestusele lubamine
– Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine
– Õpilaste tunnustamine kiitus- ja tunnustuskirjaga
– Vaheaasta taotluste läbivaatamine
– Kooli arengukava esitamine arvamuse andmiseks
– Ettepanekute esitamise vormi tutvustus G3 õpilaste kuld- ja hõbemedali ning kiituskirjaga tunnustamiseks
– Jooksvad küsimused

Õppenõukogu korraline koosolek nr 5, 20.03.2019

– Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
– Järelarvestusele lubamine
– Jooksvad küsimused

Õppenõukogu korraline koosolek nr 4, 20.12.2018

– Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
– Järelarvestusele lubamine
– Jooksvad küsimused

Õppenõukogu korraline koosolek nr 3, 13.12.2018

– Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
– Järelarvestustele lubamine
– Arvamuse andmine arenguvestluste tingimustele ja korrale
– Jooksvad küsimused

Õppenõukogu korraline koosolek nr 2, 11.10.2018

– Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
– Klassitunnistuse vormi kinnitamine
– Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse avaldamine
– Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse
– Vahenädalate arvestuste kinnitamine
– Jooksvad küsimused

Õppenõukogu korraline koosolek nr 1, 31.08.2018

– Õppenõukogu sekretäri valimine
– Välisriigist tulnud õpilastele klassi määramine
– Kooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse avaldamine
– Kooli üldtööplaani kinnitamine 2018/19 õ.a.
– Töögruppide moodustamine
– Jooksvad küsimused