VÄLISPROJEKTID

Ülevaade projektist Ennastjuhtiva õppija toetamine

Sellel õppeaastal on kaheteistkümnel Viimsi Gümnaasiumi õpetajal võimalus end Erasmus+ õpirände projekti “Ennastjuhtiva õppija toetamine” raames välismaal täiendada. Praeguseks hetkeks on ennast välismaal täiendamas käinud kaheksa õpetajat. Nendest 4 osalesid koolitusel ja 4 olid Rootsi Estetiska Gümnaasiumis töövarjuks. Kõikide õpetajate kogemuste kohta saab lugeda Viimsi Gümnaasiumi õpirännete blogist.

Projekti eesmärk

Projekti üldine eesmärk on seotud muutunud õpikäsituse (st iga õpilase individuaalset ja sotsiaalset arengut toetava, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendava õpikäsituse rakendamine) rakendamisega. Põhiline fookus on aga mentorlussüsteemil.

Projekti eesmärgiks on:

 • õppida toimiva mentorlussüsteemiga koolilt, et viia vajadusel sisse muudatusi Viimsi Gümnaasiumi mentorlussüsteemi;

 • suurendada õpetajate teadmisi ja oskusi coachimisest/mentorlusest nii töövarjutamise kui ka koolituste kaudu ning aidata seeläbi täiendada mentorite jaoks mõeldud juhendmaterjale;

 • saata õpirändele arvestatav hulk kooli töötajatest, et tekiks kriitiline mass, kes tahab ja viib ellu muudatusi oma töös ning mõjutab seeläbi ka oma kolleege ning kooli tervikuna;

 • uute rahvusvaheliste koostööpartnerite leidmine.

Selleks, et neid eesmärke saavutada osalevad Viimsi Gümnaasiumi õpetajad õppeaastal 2019/2020 järgmistel õpirännetel:

 • “Coaching – skills and practice for consultants and coaches” – täienduskoolitus inglise keele õpetajale/mentorile, 21.- 25. oktoober, Austrias Viinis

 • Stockholmi Estetiska Gümnaasiumi töövarjuprojekt – kooli külastasid koolijuht, projektijuht, prantsuse keele õpetaja ja muusikaõpetaja. 22. – 25. oktoober

 • “Innovative Approaches to Teaching” – täienduskoolitus ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajale/mentorile, 28. oktoober – 1. november, Tšehhis Prahas

 • “Strength based coaching and guidance” – täienduskoolitus õpilasnõustajale, 28. oktoober – 1. November, Austrias Linzis

 • “Coaching in the classroom” – täienduskoolitus eesti keele õpetajale/mentorile, 4. – 10. november, Kreetal

 • “Life Coaching for Teachers: Happy Teachers for Better Students”, täienduskoolitus eesti keele õpetajale/mentorile, 1. – 8. märts. Firenzes

 • “Coaching strategies for schools – turn change into lasting educational benefits” – täiendkoolitus kommunikatsioonijuhile/mentorile, 22. – 28. märts, Soomes Helsingis

 • “Emotional intelligence and coaching skills for teachers, school and adult education staff” – täiendkoolitus ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajale/mentorile, 19. – 25. aprill,  Itaalias Bolognias

 • “4 Tools for Innovative education” – täienduskoolitus eesti keele õpetajale, 4. – 8. mai, Hispaanias Valencias

Pärast koolituste läbimist toimub kogu tuumikmeeskonnale koolituspäev, kus uusi teadmisi ning häid praktikaid jagatakse ka ülejäänud kolleegidega. Esimene koolituspäev toimus 27. detsembril. Teine toimub juunis.

Mis puudutab rahvusvaheliste partnerite leidmisesse, siis tänase seisuga kirjutame koostöös Stockholmi Estetiska gümnaasiumiga 2020. a. alguses ühise projekti, millesse on seekord kaasatud ka õpilased.

Kõikide koolituste kokkuvõtted, kasulikud lingid on kättesaadavad Viimsi Gümnaasiumi õpirände blogis.

Projekt on saanud toetust Euroopa Liidult Erasmus+ programmi raames.

Close Menu