TAGASISIDE KORRALDUS

Õpilaste teadmiste ja oskuste tagasiside põhimõtted, tingimused ja korraldus Viimsi Gümnaasiumis

Viimsi Gümnaasiumi tagasiside korraldus tugineb Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele ja Gümnaasiumi riiklikule õppekavale.

Tagasiside tugineb ühistele kokkulepetele ja koolimeeskonna alusväärtustele: kohalolu, koostöö, avatus, vastastikune lugupidamine ja kestev areng.

Õpilaste teadmiste ja oskuste tagasiside põhimõtted, tingimused ja kord