HOOLEKOGU

 

Viimsi Gümnaasiumi hoolekogu 2019/2020 õppeaastal: 

1) Karoliina Konno – õpilaste esindaja ()

2) Kaidi Kolsar – õppenõukogu esindaja ()

3) Lemmik Loopere – lapsevanemate esindaja ()

4) Hjalmar Konno – lapsevanemate esindaja asendusliige ()

5) Katrin Sigijane – lapsevanemate esindaja

6) Marion Kattai-Kassihin – lapsevanemate esindaja ()

7) Margit Paju – lapsevanemate esindaja

8)  Ermo Mäeots – toetava organisatsiooni esindaja, Viimsi Vallavalitsus

9) Triin Kaaver – kooli pidaja esindaja; Haridus- ja Teadusministeerium

 

Toimunud koosolekud:

9.10.2019

 

Hoolekogu koosolekute protokollid edastatakse lastevanematele Stuudiumi suhtluskeskkonna kaudu.