HOOLEKOGU

 

Viimsi Gümnaasiumi hoolekogu 2020/2021 õppeaastal: 

1) Lemmik Loopere – lapsevanemate esindaja, hoolekogu esimees ()

2) Karoliina Konno – õpilaste esindaja ()

3) Kaidi Kolsar – õppenõukogu esindaja ()

4) Hjalmar Konno – lapsevanemate esindaja asendusliige ()

5) Katrin Sigijane – lapsevanemate esindaja ()

6) Katre Eljas-Taal – lapsevanemate esindaja ()

7) Margit Paju – lapsevanemate esindaja ()

8) Marju Aolaid – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Viimsi Vallavalitsus ()

9) Maiu Plumer – kooli toetava organisatsiooni asendusliige, Viimsi Vallavalitsus ()

10) Triin Kaaver – kooli pidaja esindaja; Haridus- ja Teadusministeerium ()

Toimunud koosolekud:

18. november 2020

2. september 2020

Hoolekogu koosolekute protokollid edastatakse lastevanematele Stuudiumi suhtluskeskkonna kaudu.

Viimane muudatus 6.1.2021