HOOLEKOGU 21/22

Viimsi Gümnaasiumi hoolekogu koosseis:

1. Andris Taal – õpilaste esindaja ()
2. Kaidi Kolsar – õppenõukogu esindaja ()
3. Katrin Sigijane – lapsevanemate esindaja ()
4. Katre Eljas-Taal – lapsevanemate esindaja ()
5. Margit Paju – lapsevanemate esindaja ()
6. Marju Aolaid – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Viimsi Vallavalitsus ()
7. Maiu Plumer – kooli toetava organisatsiooni esindaja asendusliige, Viimsi Vallavalitsus ()
8. Triin Kaaver – kooli pidaja esindaja; Haridus- ja Teadusministeerium ()

Hoolekogu koosolekute protokollid edastatakse lastevanematele Stuudiumi suhtluskeskkonna kaudu.

Viimane muudatus 10.11.2021