HOOLEKOGU 22/23

Viimsi Gümnaasiumi hoolekogu koosseis:

1.1. Otto Richard Habicht – õpilaste esindaja;
1.2. Janis Tõnisson – vilistlaste esindaja;
1.3. Kaidi Kolsar – õppenõukogu esindaja;
1.4. Liis Süsmalainen – lapsevanemate esindaja;
1.5. Katrin Sigijane – lapsevanemate esindaja;
1.6. Katre Eljas-Taal – lapsevanemate esindaja;
1.7. Marju Aolaid – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Viimsi Vallavalitsus;
1.8. Triin Kaaver – kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium.

Asendusliikmed:
Margit Paju – G3 lapsevanemate esindaja
Villem Keerdo – G1 lastevanemate esindaja
Maiu Plumer – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Viimsi Vallavalitsus.

Hoolekogu koosolekute protokollid edastatakse lastevanematele Stuudiumi suhtluskeskkonna kaudu.

Viimane muudatus 23.11.2022