HOOLEKOGU 23/24

Viimsi Gümnaasiumi hoolekogu koosseis:

1.1. Otto Richard Habicht – õpilaste esindaja;
1.2. Helina Kase – vilistlaste esindaja;
1.3. Kaidi Kolsar – õppenõukogu esindaja;
1.4. Liis Süsmalainen – lapsevanemate esindaja;
1.5. Katrin Sigijane – lapsevanemate esindaja;
1.6. Ivo Lille – lapsevanemate esindaja;
1.7. Katrin Markii – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Viimsi Vallavalitsus;
1.8. Triin Käpp – kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium.

Hoolekogu koosoleku protokollid:

14.09.2023 toimunud hoolekogu protokolli leiab SIIT.

6.05.2024 toimunud hoolekogu protokolli leiab SIIT.

Viimane muudatus 16.05.2024