INFO G2 JA G3 SISSEASTUJALE

Viimsi Gümnaasiumi vastuvõtukorra leiad siit.

 • Viimsi Gümnaasiumi G2 või G3 klassiastmesse vastuvõtmise eeldusteks on põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus ning eelnevate gümnaasiumiõpingute positiivsed õpitulemused.
 • Mitterahuldavate perioodihinnetega Viimsi Gümnaasiumisse kandideerida ei saa.
 • G2 või G3 klassiastmesse kandideerimiseks tuleb perioodil 10.06-15.06.2020 sisseastumiskeskkonnas esitada sisseastumisdokumendid:
  • läbitud klassiastme(te) tunnistus(ed) 
  • õpilasraamatu väljavõte, kus märge läbitud klassiastme lõpetamisest; 
  • motivatsioonikiri, milles kandidaat analüüsib end õppijana, selgitab isiklikke eesmärke ning põhjendab kooli vahetuse soovi.
 • Kandidaadid kutsutakse vestlusele.Vestlused toimuvad 17.-19.06.20 
 • Kandidaatide hinnete, motivatsioonikirja ja vestluse tulemuste põhjal koostab komisjon pingerea. 
 • Vastuvõtukomisjon otsustab ja direktor kinnitab gümnaasiumi vastuvõtutingimuste täitmise alusel õpilase gümnaasiumi G2 või G3 klassiastmesse vastuvõtmise lähtudes moodustunud pingereast 26. juunil 2020.