INFO G2 JA G3 SISSEASTUJALE

Vastuvõtu 2024/25 õppeaasta vabadele kohtadele avame juunis 2024.
Sisseastumist puudutavate küsimustega pöörduge VGMi õppekorraldusjuht Ingrid Hermeti poole –