Vastuvõtt

VASTUVÕTT G1

Viimsi Gümnaasium võtab õpilasi 10.klassi (G1) vastu põhikooli lõpetamise, kirjaliku sisseastumistesti, motivatsioonikirja ja vestluse tulemuste alusel.

  • G1 kandideerimiseks tuleb registreeruda elektrooniliselt https://viimsi.koolikatsed.ee/ vahemikus 9. märts – 23. märts 2018. Elektroonilisele kandideerimisavaldusele tuleb lisada väljavõte 9. klassi klassitunnistusest. Registreeruda saavad need õpilased, kellel on 9.klassi tunnistusel olemas I – III õppeveerandi, I poolaasta või I ja II trimestri hinded.
  • Otsuse testile või otse vestlusele kutsumise kohta teeb vastuvõtukomisjon ja teavitab õpilast sellest e-posti teel. Sisseastumistestile ei kutsuta õpilast, kelle klassitunnistusel on mitterahuldav või puudulik hinne.
  • Õpilased, kelle 9. klassi veerandi- või trimestrihinded on neljad ja viied või kes on osalenud üleriigiliste olümpiaadide piirkonna- ja lõppvoorus, ei pea sooritama testi ja nad kutsutakse otse vestlusele. Sisseastumistestile kutsutud kandidaadid sooritavad kirjaliku sisseastumistesti, mis sisaldab matemaatika, eesti keele ja inglise keele õppeainete ülesandeid põhikooli õppekava ulatuses. Testi sooritamiseks on aega 120 minutit.
  • Kirjalik test toimub 7. aprillil 2018 kell 10 ning lisatest 17. aprillil kell 15. Testid viiakse läbi Viimsi Keskkoolis (Randvere tee 8, Haabneeme).
  • Viimsi Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtutingimused ja kord

VASTUVÕTT G2 ja G3

Võtame G2 (11.klass) või G3 (12. klass) õpingute alustamiseks õpilasi (va tänased Viimsi Keskkooli 10. ja 11. klassi õpilased) vastu varasemate gümnaasiumis või sama taseme õppeasutuses saavutatud õpitulemuste (kursusehinnete), motivatsioonikirja ja avalduse alusel.

Vastuvõtmise eeldusteks on:

  • põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;
  • G2 astumiseks lõpetanud G1, G3 astumiseks lõpetanud G1 ja G2 positiivsete hinnetega.

Täpsema info vastuvõtu korralduse kohta lisame juuni alguses.

Sisseastumisega seotud küsimuste korral võtke ühendust õppekorraldusjuht Ingrid Hermetiga ingrid.hermet@vgm.edu.ee