Vastuvõtt

VASTUVÕTT G1

Viimsi Gümnaasium võtab õpilasi 10.klassi (G1) vastu põhikooli lõpetamise, kirjaliku sisseastumistesti, motivatsioonikirja ja vestluse tulemuste alusel.

  • G1 astmes õpilaskoha kinnitanud õpilased peavad õpingute alustamiseks hiljemalt 26. juunil 2018 täitma elektroonilise avalduse (lisatakse kodulehele 20.juuniks) ja tooma 9. klassi lõputunnistuse kooli kantseleis (Viimsi Äritare, ruum 325) või saatma selle digiallkirjastatuna aadressil kool@vgm.edu.ee.
  • Õpilased, kes jäid ootenimekirja või õpilased, kes soovivad veel täiendavalt kandideerida G1 astmesse, täidavad hiljemalt 26. juunil 2018 elektroonilise avalduse (lisatakse kodulehele 20.juuniks) ning esitavad 9. klassi tunnistuse, põhikooli lõputunnistuse ja motivatsioonikirja kooli kantseleis (Viimsi Äritare, ruum 325) või saadavad need digiallkirjastatuna aadressil kool@vgm.edu.ee. Komisjon teeb oma lõpliku otsuse juuni lõpus tunnistuste ja motivatsioonikirja alusel.

Kooli kantselei (Viimsi Äritare, ruum 325) on dokumentide vastuvõtuks avatud 20., 21., 22., 25. ja 26. juunil kell 10.00 – 15.00. 

VASTUVÕTT G2 ja G3 astmesse

G2 ja G3 astmesse hetkel vabu kohti ei ole. Vabade kohtade tekkimine selgub augustikuu lõpuks. Kandideerimiseks palume digiallkirjastatult saata lõpetatud klassiastme tunnistus ja motivatsioonikiri e-postile ingrid.hermet@vgm.edu.ee.

Vastuvõtu üldtingimused

Võtame G2 (11.klass) ja G3 (12.klass) õpingute alustamiseks õpilasi (va tänased Viimsi Keskkooli 10. ja 11. klassi õpilased) vastu varasemate gümnaasiumis või sama taseme õppeasutuses saavutatud õpitulemuste (kursusehinnete), motivatsioonikirja ja avalduse alusel.

Vastuvõtmise eeldusteks on:

  • põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;
  • G2 astumiseks lõpetanud G1, G3 astumiseks lõpetanud G1 ja G2 positiivsete hinnetega.

Sisseastumisega seotud küsimuste korral võtke ühendust õppekorraldusjuht Ingrid Hermetiga ingrid.hermet@vgm.edu.ee