Vastuvõtt

TÄIENDAV VASTUVÕTT G1 astmesse on AVATUD

Oleme avanud täiendava vastuvõtu kümnele vabale kohale G1 astmes. Vastuvõtmise eeltingimuseks on see, et õpilasel ei ole 9. klassi tunnistusel mitterahuldavaid hindeid ning põhikooli lõpueksamid on sooritatud järeleksamita. Kandideerimiseks täida elektrooniline avaldus hiljemalt 7. augustil 2018.

 

VASTUVÕTT G2 ja G3 astmesse

G2 ja G3 astmesse hetkel vabu kohti ei ole. Vabade kohtade tekkimine selgub augustikuu lõpuks. Avalduse kandideerimiseks saab siiski esitada. Palume digiallkirjastatult saata lõpetatud klassiastme tunnistus ja motivatsioonikiri e-postile ingrid.hermet@vgm.edu.ee.

Vastuvõtu üldtingimused

Võtame G2 (11.klass) ja G3 (12.klass) õpingute alustamiseks õpilasi (va tänased Viimsi Keskkooli 10. ja 11. klassi õpilased) vastu varasemate gümnaasiumis või sama taseme õppeasutuses saavutatud õpitulemuste (kursusehinnete), motivatsioonikirja ja avalduse alusel.

Vastuvõtmise eeldusteks on:

  • põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;
  • G2 astumiseks lõpetanud G1, G3 astumiseks lõpetanud G1 ja G2 positiivsete hinnetega.

Sisseastumisega seotud küsimuste korral võtke ühendust õppekorraldusjuht Ingrid Hermetiga ingrid.hermet@vgm.edu.ee