Õppetöö ajakava

ÕPPEPERIOODID JA KOKKUVÕTVAD NÄDALAD

I periood 2. september – 24. november 2019
kokkuvõttev nädal 25.-29. november 2019

Töövarjupäev 27. november 2019

II periood 2. detsember 2019  – 21. veebruar 2020
kokkuvõttev nädal 2. – 6. märts 2020

III periood 9. märts – 24. mai 2020
kokkuvõttev nädal 25. – 29. mai 2020

Valikkursuste nädal 01. – 05. juuni 2020

8. juuni 2020 mentorpäev

9. juuni 2020 G1 ja G2 õppeaasta lõpuaktus 

1. juuli 2020 gümnaasiumi lõpuaktus 

KOOLIVAHEAJAD

Sügisvaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;
Jõuluvaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;
Talvevaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a;
Kevadvaheaeg  20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;
Suvevaheaeg (v.a G3) 10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a.

UURIMIS- JA PRAKTILINE TÖÖ

4. oktoober  – UPT koordineerijale avalduse esitamine (esialgse teema kinnitamine)
26. november – esimene vaheseminar
5. märts – teine vaheseminar
27. aprill – töö esitamine eelkaitsmiseks
30. aprill – eelkaitsmine 
13. mai – iseseisva töö päev
20. mai – töö esitamine kaitsmiseks
28. mai – kaitsmine 

KOOLIEKSAM (KÜPSUSEKSAM), ARVESTUSED

G3 küpsuseksam – 10. juuni 2020

2019/20 õppeaasta arvestused
G1 – ennastjuhtiva õppija kursus 2. perioodi lõpus
G2 – UPT vahe- ja lõppetapid (1. perioodi kokkuvõtval nädalal 1. vaheseminar, 2. perioodi kokkuvõtval nädalal 2. vaheseminar, 30.04 UPT eelkaitsmine, 28.05 UPT kaitsmine)
G3 – proovieksamid ja küpsuseksam; kitsa matemaatika 11. ja 12. kursus
Moodulainete arvestused kursustel, mille ainekava kursuse kokkuvõttena arvestuse ette näeb

RIIGIEKSAMID

Tänavu on gümnaasiumi riigieksamid vabatahtlikud.

Riigieksamite toimumise ajad:

Eesti keel – 29.05
Eesti keel teise keelena – 1.06 (kirjalik) ja 1.-3.06 (suuline)
Matemaatika – 5.06

Samuti on võimalik sooritada rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksameid:

Saksa keel – Goethe-Zertifikat B-1 ja B2-tase – 8.-11.06
Inglise keel – Cambridge Assessment English C1 Advanced – 12.-22.06

Prantsuse ja vene keele rahvusvahelisi eksameid juunis ei toimu. Sihtasutus Innove saadab täpsema info kõigile registreerunitele.

Järgmise õppeaasta esimesel poolel toimuvad ka riigieksamite lisaeksamid, mida saavad sooritada need õpilased, kes nüüd riigieksamitel ei osale või soovivad neid parandada.