Õppetöö ajakava 21/22

ÕPPEPERIOODID JA KOKKUVÕTVAD NÄDALAD

Õppeperioodid

I periood 1. september – 26. november 2021
kokkuvõttev nädal 22. – 26. november 2021

Kokku 11+1 ndl, sisse on arvestatud kooli alguse projektipäevad (1. – 3/4. september)

II periood 29. november 2020  – 11. märts 2022
kokkuvõttev nädal 8. – 11. märts 2022

Kokku 10 +1 ndl

III periood 14. märts – 3. juuni 2022
kokkuvõttev nädal 30. mai – 3. juuni 2022

Kokku 10+1 ndl 

Valikkursuste nädal (riigigümnaasiumide vaheline) 6. – 9. juuni 2022 

13.juuni 2022 kell 12:00 G1 ja G2 õppeaasta lõpuaktus

21. juuni 2022 kell 14:00 G3 lõpuaktus

  • 1 periood on 10 nädalat õppetööd + 1 kokkuvõttev nädal arvestusteks, õppekäikudeks, konsultatsioonideks, ärajäänud tundideks
  • 1 kursus on 21 x 75-minutilist tundi (20 tundi auditoorset õppetööd + 1 tund kokkuvõtval nädalal või on see juba arvestatud õpilaste iseseisvaks tööks)

KOOLIVAHEAJAD

I vaheaeg 25. oktoober – 31. oktoober 2021;

II vaheaeg 23. detsember 2021 – 9. jaanuar 2022;

III vaheaeg 25. veebruar – 6. märts 2022;

IV vaheaeg (v.a 12. klass) 25. aprill – 1. mai 2022;

V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni – 31. august 2022.

UURIMIS- JA PRAKTILINE TÖÖ

september – töö teema valimine, eesmärkide ja põhiprobleemide sõnastamine, juhendajaga kokkulepete sõlmimine
24. september – UPT avalduse esitamise tähtaeg
25. november – 1. vaheseminar
10. märts
– 2. vaheseminar
20. aprill
– UPT esitamine eelkaitsmiseks
22. aprill
– UPT retsensiooni esitamine 
2. mai
– UPT eelkaitsmine
20.mai
– UPT kirjutamise päev
23. mai
– UPT esitamine kaitsmiseks
2. juuni
-UPT kaitsmine

UPT juhendi leiab siit.

KOOLIEKSAM (KÜPSUSEKSAM)

15. juuni – G3 küpsuseksam

Küpsuseksami juhendi leiab siit.

RIIGIEKSAMID

Eesti keel – 25.04.2022
Inglise keel – 3.05.2022 (kirjalik) 4.-6.05.2022 (suuline)
Matemaatika – 20.05.2022