Õppetöö ajakava 23/24

ÕPPEPERIOODID JA KOKKUVÕTVAD NÄDALAD

31. august kell 9.00 AKTUS

31. august – 1. september õppeaasta häälestuslaager (G1 koolimajas, G2 Roostal ja G3 Käsmus)

Õppeperioodid

I periood 4. september – 24. november 2023

 • 28. september õppijatel iseseisv aõppe päev
 • 30. oktoober õppijatel iseseisva õppe päev

sügisvaheaeg 23. – 29. oktoober 2023

kokkuvõttev nädal 20. – 24. november 2023

 • 24. november G1 21. sajandi oskuste päev, G2 ja G3 karjääripäev

Kokku 10+1 ndl

II periood 27. november 2023 – 8. märts 2024

jõuluvaheaeg 21. detsember 2023 – 7. jaanuar 2024

 • 18. detsember G1 ja G2 koolipäev, G3 matemaatika I proovieksam
 • 19. detsember mentorpäev
 • 20. detsember jõulupeo päev
 • 15. jaanuar õppijatel iseseisva õppe päev

talvevaheaeg 26. veebruar – 3. märts 2024

 • 23. veebruar mentorpäev

kokkuvõttev nädal 4. – 8. märts 2024

Kokku 10 +1 ndl

III periood 11. märts – 31. mai 2024

kevadvaheaeg 22. – 28. aprill 2024
kokkuvõttev nädal 27. mai – 31. mai 2024

 • 31. mai mentorpäev

Kokku 10+1 ndl 

Valikkursuste nädal (riigigümnaasiumide vaheline) 3. – 7. juuni 2024 

 1. juuni 2024 kooli olümpia ja õppenõukogu 
 2. juuni 2024 kell 12.00 G1 ja G2 õppeaasta lõpuaktus 

Suvevaheaeg algab 12. juuni 2024 (1 päev varem kui riiklikult kehtestatud suvevaheaeg, sest alustame õppeaastat 31.08).

18. juuni 2024 kell 12.00 õppenõukogu

20. juuni 2024 kell 14.00 G3 lõpuaktus

KOOLIVAHEAJAD

  1) I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;

  2) II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;

  3) III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;

  4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a;

  5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 12. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.

https://www.riigiteataja.ee/akt/110092020003

UURIMIS- JA PRAKTILINE TÖÖ

september– töö teema valimine, eesmärkide ja põhiprobleemide sõnastamine, juhendajaga kokkulepete sõlmimine

2. oktoober – UPT avalduse esitamine

23. november – esimene vaheseminar (töö komisjonis + juhendajaga)

12. veebruar – teine vaheseminar juhendajaga

8. aprill –  UPT esitamine eelkaitsmiseks

12. aprill – retsensiooni esitamine Teras

18. aprill – UPT eelkaitsmine (4. ja 5. tund)

20. mai – UPT esitamine kaitsmiseks

30. mai – UPT kaitsmine

KOOLIEKSAM (KÜPSUSEKSAM)

14. juuni 2023

Küpsuseksami juhendi leiab dokumetide lehelt.

EKSAMID

C1 Advanced eksam

Eeltesti (CEPT) I sessioon: 4. – 8. sept 2023

C1 Advanced sügissessioonile registreerimine EIS-is: 12. – 22. sept 2023

C1 Advanced sügissessioon: 25. nov – 10. dets 2023 (kirjalik eksam 25. novembril)

Eeltesti (CEPT) II sessioon: 4. – 15. dets 2023

C1 Advanced kevadsessioonile registreerimine EIS-is: 19. dets 2023 – 22. jaan 2024

C1 Advanced kevadsessioon: 23. märts – 7. aprill 2024 (kirjalik eksam 23. märtsil)

Eeltesti (CEPT) III sessioon: 15. aprill  – 7. juuni 2024

 

Riigieksamid

Eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2024

Inglise keel B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2024

Inglise keel B1/B2-tasemel (suuline) – 3. mai; 6.–7. mai 2024

Matemaatika (kirjalik) – 23. mai 2024