Õppetöö ajakava 22/23

ÕPPEPERIOODID JA KOKKUVÕTVAD NÄDALAD

31. august kell 14:00 AKTUS

1.-2. september õppeaasta häälestuslaager (G1 koolimajas, G2 Roostal ja G3 Käsmus)

Õppeperioodid

I periood 5. september – 25. november 2022

sügisvaheaeg 24. – 30. oktoober 2022

kokkuvõttev nädal 21. – 25. november 2022

  • 25. november G1 21. sajandi oskuste päev, G2 ja G3 karjääripäev

Kokku 10+1 ndl


II periood 28. november 2021  – 10. märts 2023

jõuluvaheaeg 21. detsember 2022 – 8. jaanuar 2023

  • 19. detsember mentorpäev
  • 20. detsember jõulupeo päev

talvevaheaeg 27. veebruar – 5. märts 2023

kokkuvõttev nädal 6. – 10. märts 2023

  • 10. märts mentorpäev

Kokku 10 +1 ndl

III periood 13. märts – 2. juuni 2023

kevadvaheaeg 24. – 30. aprill 2023
kokkuvõttev nädal 29. mai – 2. juuni 2023

  • 2. juuni kooli olümpia

Kokku 10+1 ndl 

Valikkursuste nädal (riigigümnaasiumide vaheline) 5. – 9. juuni 2023

12. juuni õppenõukogu

13. juuni 2023 kell 12:00 G1 ja G2 õppeaasta lõpuaktus 

Suvevaheaeg algab 14. juuni 2023

22. juuni 2023 kell 14:00 G3 lõpuaktus

KOOLIVAHEAJAD

I vaheaeg 24. oktoober – 30. oktoober 2022;

II vaheaeg 21. detsember 2022 – 8. jaanuar 2023;

III vaheaeg 27. veebruar – 5. märts 2023;

IV vaheaeg (v.a 12. klass) 24. – 30. aprill 2023;

V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni – 31. august 2023.

https://www.riigiteataja.ee/akt/110092020003 

UURIMIS- JA PRAKTILINE TÖÖ

30.09.2022 avalduse esitamine

24.11.2022 esimene vaheseminar

9.03.2023 teine vaheseminar

21.04.2023 esitamine eelkaitsmiseks

5.05.2023 retsensiooni esitamine

11.05.2023 eelkaitsmine

17.05.2023 kirjutamise päev, sel päeval toimuvad vaid moodultunnid

23.05.2023 esitamine kaitsmiseks

1.06.2023 kaitsmine

UPT juhendi leiab dokumentide lehelt.

KOOLIEKSAM (KÜPSUSEKSAM)

15. juuni – G3 küpsuseksam

Küpsuseksami juhendi leiab dokumetide lehelt.

RIIGIEKSAMID

Eesti keel – 24.04.2023
Inglise keel – 2.05.2023 (kirjalik) 2.-5.05.2023, 8.05.2023 (suuline)
Matemaatika – 17.05.2023