ÕPPEPERIOODID JA KOKKUVÕTVAD NÄDALAD

 

I periood 2. september – 24. november 2019
kokkuvõttev nädal 25.-29. november 2019

Töövarjupäev 27. november 2019

II periood 2. detsember 2019  – 21. veebruar 2020
kokkuvõttev nädal 2. – 6. märts 2020

III periood 9. märts – 24. mai 2020
kokkuvõttev nädal 25. – 29. mai 2020

Valikkursuste nädal 01. – 05. juuni 2020

8. juuni 2020 mentorpäev

9. juuni 2020 G1 ja G2 õppeaasta lõpuaktus 

KOOLIVAHEAJAD

sügisvaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;
jõuluvaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;
talvevaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a;
kevadvaheaeg (v.a G3 (riigieksam)) 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;
suvevaheaeg (v.a G3) 10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a.

UURIMIS- JA PRAKTILINE TÖÖ

4. oktoober  – UPT koordineerijale avalduse esitamine (esialgse teema kinnitamine)
28. november – esimene vaheseminar
5. märts – teine vaheseminar
23. aprill – töö esitamine eelkaitsmiseks
29. aprill – eelkaitsmine (teine ja kolmas tund)
14. mai – iseseisva töö päev
20. mai – töö esitamine kaitsmiseks
26. mai – kaitsmine 

KOOLIEKSAM (KÜPSUSEKSAM)

G3 küpsuseksam – 10. juuni 2020

 

RIIGIEKSAMID

Eesti keel (kirjalik) 20. aprill 2020

Inglise keel (kirjalik) 4. mai 2020; (suuline) 5. – 8. mai; 11. mai 2020

Matemaatika (kirjalik) 22. mai 2020

Close Menu