Õppetöö ajakava

ÕPPEPERIOODID JA KOKKUVÕTVAD NÄDALAD

I periood 2. september – 24. november 2019
kokkuvõttev nädal 25.-29. november 2019

Töövarjupäev 27. november 2019

II periood 2. detsember 2019  – 21. veebruar 2020
kokkuvõttev nädal 2. – 6. märts 2020

III periood 9. märts – 24. mai 2020
kokkuvõttev nädal 25. – 29. mai 2020

Valikkursuste nädal 01. – 05. juuni 2020

8. juuni 2020 mentorpäev

9. juuni 2020 G1 ja G2 õppeaasta lõpuaktus 

20. juuni 2020 gümnaasiumi lõpuaktus 

KOOLIVAHEAJAD

Sügisvaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;
Jõuluvaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;
Talvevaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a;
Kevadvaheaeg (v.a G3 (riigieksam)) 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;
Suvevaheaeg (v.a G3) 10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a.

UURIMIS- JA PRAKTILINE TÖÖ

4. oktoober  – UPT koordineerijale avalduse esitamine (esialgse teema kinnitamine)
26. november – esimene vaheseminar
5. märts – teine vaheseminar
27. aprill – töö esitamine eelkaitsmiseks
30. aprill – eelkaitsmine 
13. mai – iseseisva töö päev
20. mai – töö esitamine kaitsmiseks
26. mai – kaitsmine 

KOOLIEKSAM (KÜPSUSEKSAM), ARVESTUSED

G3 küpsuseksam – 16. juuni 2020

2019/20 õppeaasta arvestused
G1 – ennastjuhtiva õppija kursus 2. perioodi lõpus
G2 – UPT vahe- ja lõppetapid (1. perioodi kokkuvõtval nädalal 1. vaheseminar, 2. perioodi kokkuvõtval nädalal 2. vaheseminar, 30.04 UPT eelkaitsmine, 26.05 UPT kaitsmine)
G3 – proovieksamid ja küpsuseksam; kitsa matemaatika 11. ja 12. kursus
Moodulainete arvestused kursustel, mille ainekava kursuse kokkuvõttena arvestuse ette näeb

RIIGIEKSAMID

Eesti keel (kirjalik) 20. aprill 2020

Inglise keel (kirjalik) 4. mai 2020; (suuline) 5. – 8. mai; 11. mai 2020

Matemaatika (kirjalik) 22. mai 2020

Close Menu