Õppetöö ajakava

ÕPPEPERIOODID JA KOKKUVÕTVAD NÄDALAD 2020/21

Õppeperioodid

I periood 1.september – 20.november 2020
kokkuvõttev nädal 23.-27. november 2020

II periood 30. november 2020  – 5.märts 2021
kokkuvõttev nädal 8. – 12. märts 2021

III periood 15. märts – 28. mai 2021
kokkuvõttev nädal 31. mai – 4.juuni 2021

Valikkursuste nädal (riigigümnaasiumide vaheline) 7. – 11. juuni 2021 

14.juuni G1 ja G2 õppeaasta lõpuaktus 

21.juuni G3 lõpuaktus

KOOLIVAHEAJAD

Sügisvaheaeg 19. oktoober 2020. a kuni 25. oktoober 2020. a;
Jõuluvaheaeg 22. detsember 2020. a kuni 10. jaanuar 2021. a;
Talvevaheaeg 22. veebruar 2021.a kuni 28. veebruar 2021. a;
Kevadvaheaeg  (v.a G3) 19. aprill 2021. a kuni 25. aprill 2021. a;
Suvevaheaeg (v.a G3) 15. juuni 2021. a kuni 31. august 2021. a.

UURIMIS- JA PRAKTILINE TÖÖ

september – töö teema valimine, eesmärkide ja põhiprobleemide sõnastamine, juhendajaga kokkulepete sõlmimine
1. oktoober – juhendaja ja teema valimine
26. november – 1. vaheseminar
9. märts – 2. vaheseminar
27. aprill – UPT esitamine eelkaitsmiseks
5. mai – eelkaitsmine
27. mai – UPT esitamine kaitsmiseks
1. juuni – retsensiooni tähtaeg
3. juuni – UPT kaitsmine

UPT juhendi leiab siit.

KOOLIEKSAM (KÜPSUSEKSAM)

15. juuni – küpsuseksam

Küpsuseksami juhendi leiab siit.

RIIGIEKSAMID

Eesti keel – 19.04
Eesti keel teise keelena – 21.-23.04
Inglise keel – 3.-7.05
Matemaatika – 21.05