5 PÕHJUST, MIKS TULLA ÕPPIMA VIIMSI GÜMNAASIUMISSE

Valikutega loome maailma

Meie koolis kujundad ise oma õppimise teekonna. Meie pakume Sulle rohkesti valikuid, võimalusi ennast teostada hubases, kaasaegses, avatud ja koostöises õpikeskkonnas. Meie meeskonnas ootavad Sind professionaalsed, toredad ja pühendunud inimesed. 

Meie jaoks on iga õppija oluline

Sul on võimalus õppida kaasõppijatelt, aidata neid, koos mõelda ja arutada. Me peame oluliseks arendada Sinu enesejuhtimisoskusi, toetada emotsionaalset rahulolu ja sisemist motivatsiooni. Personaalseks toeks õpingute ajal on Sulle mentor, kes julgustab, innustab, aitab seada eesmärke, tulla toime ebakindluse ja raskustega, otsida võimalusi ja lahendusi ning on usaldusväärne kaaslane sellel 3-aastasel arenguteel.

Vali huvipakkuv moodul ja valikkursused

Meil on õppesuundade asemel valdkonna moodulid. Igal aastal on Sul võimalik valida endale huvipakkuv moodul (nt G1 õpilased saavad valida looduse ja keskkonna, 21. sajandi meediaruum, reaal-, majandus-, keele ja kirjanduse või inimene ja sport mooduli vahel). Lisaks on Sul igas perioodis võimalus valida ka valikaine, olgu selleks siis kolmas võõrkeel, muusika, tervise, IT vms valdkonnaga seotud valikkursus. Sina ise valid enda jaoks sobivaima! 

Nüüdisaegne ja koostöine õpe

Nüüdisaegne ühiskond vajab inimesi, kes on ennastjuhtivad, kohanemisvõimelised, aktiivsed ning tahavad tegutseda üheskoos. Just seetõttu on oluliseks eesmärgiks arendada Sinu koostöö-, probleemilahendamise ja kriitilise mõtlemise, loovuse ja ettevõtlikkuse, suhtlemise ja enesejuhtimise oskusi. Nende oskuste arengule aitavad kaasa ka kohtumised oma ala spetsialistidega, iga-aastane töövarjutamine ja vabatahtlik tegevus kogukonna heaks.

Kool gümnasistidele

Meie kool on jätk tugevale põhiharidusele! Siin õpivad vaid gümnasistid, mis annab rohkem võimalusi just sellele vanusegrupile pakkuda ja luua sisukaid ning põnevaid tegevusi. Meil on noorte algatusi toetav õhkkond, mis innustab oma ideid ellu viima. Meie väärtusi – kohalolu, koostöö, avatus, vastastikune lugupidamine, kestev areng – peegeldavad meie ühised kombed ja sündmused.