ÕPILASESINDUS

Viimsi Gümnmaasiumi õpilasesindus

VGM ÕE Facebook

VGM ÕE Instagram

2019/2020 õppeaastal on VGM ÕE koosseis järgmine:

President: Tair Helm

Asepresident: Karoliina Konno

Põhiliikmed:  Emili Kelle, Rasmus Siitam, Melani-Leana Kallus, Hans Linnutaja, Timo Jaaska, Britte Lillevars, Merily Andrea Roomet, Liisa Veski, Robin Nook

Nõunikud: Minna-Liisa Herman, Hedy Läets, Katriin Loviis Viltsin

Koordinaator: Merike Hindreus