INFO G1 SISSEASTUJALE

Kuidas astuda Viimsi gümnaasiumisse?

#1

Registreerin end G1 klassi kandidaadiks kooli kodulehelt avanevas registreerimisvormis 6. – 19.03.

#2

20.03 saan kutse otse vestlusvooru (mis toimub 28.03). Kui ma seda kutset ei ole saanud, siis lähen 28.03 kell 10.00 sisseastumistesti sooritama.

#3
#4
Saan teate testi tulemuste kohta ja kutse vestlusvooru või teate sisseastumistesti lävendi mitteületamise kohta hiljemalt 9.04.
#5

Vestlused toimuvad 20.04, kus edukale kandidaadile antakse vestluse lõppedes  kinnituskiri, misjärel kandidaat kinnitab oma õppekoha G1 klassis. 

#6

9. klassi lõpetamine.

#7
Esitan sisseastumisdokumendid elektrooniliselt lingi kaudu hiljemalt 25.06.
#8
Saan teate, kas olen kooli vastu võetud või mitte hiljemalt 26.06.
 
 
Close Menu