INFO G1 SISSEASTUJALE

Kuidas astuda Viimsi gümnaasiumisse?

#1

Registreerin end G1 klassi kandidaadiks kooli registreerimisvormis 6. – 19.04.

#2

Hiljemalt 20.04 saan kutse otse vestlusvooru.

#3

2.05 alates kell 10 toimub vestlusvoor heade ja väga heade tulemustega õppijatele ning testivoor neile, kel tunnistusel rahuldavaid. 

#4
7.05 kell 15-17 lisatest neile, kel 2.05 pole võimalik osaleda.
#5

12.05 testivooru tulemuste teatamine.

#6

16.05 vestlusvoor neile, kel testivooru lävend ületatud.

#7
21.05 alates kell 14 täiendavad vestlusvõimalused.

 

#8
 
9. klassi lõpetamine.
 
#9
Esitan sisseastumisdokumendid elektrooniliselt lingi kaudu hiljemalt 25.06.
#10
Saan teate, kas olen kooli vastu võetud või mitte hiljemalt 26.06.
 
Close Menu