INFO G1 SISSEASTUJALE

Kuidas astuda Viimsi gümnaasiumisse?

#1

Registreerin end G1 klassi kandidaadiks kooli kodulehelt avanevas registreerimisvormis 1. – 27.03.

#2

28.03 saan kutse otse vestlusvooru (mis toimub 4.05). Kui ma seda kutset ei ole saanud, siis lähen 6.04 kell 10.00 sisseastumistesti sooritama. Meeldetuletuse testi kohta saan oma e-postile 3.04.

#3

Osalen sisseastumistestil 6.04. Kui ma ei saa osaleda, annan sellest teada VGMi õppekorraldusjuht Ingrid Hermetile (). Lisatesti saab sooritada 16.04 kell 15.00.

#4
Saan teate testi tulemuste kohta ja kutse vestlusvooru või teate sisseastumistesti lävendi mitteületamise kohta hiljemalt 28.04.
#5

Vestlused toimuvad 4.05, kus edukale kandidaadile antakse vestluse lõppedes  kinnituskiri, misjärel kandidaat kinnitab oma õppekoha G1 klassis. Kui ma ei saa mõjuvatel põhjustel 4.05 vestlusele tulla, siis toimuvad vestlused 13. - 17.05. Täpse aja kohta saan eraldi sõnumi.

#6

9. klassi lõpetamine.

#7
Esitan sisseastumisdokumendid elektrooniliselt lingi kaudu hiljemalt 25.06.
#8
Saan teate, kas olen kooli vastu võetud või mitte hiljemalt 1.07.
 
 
Close Menu