INFO G1 SISSEASTUJALE

Vastuvõtu ajakava 2023 kevadel – lähemalt

 • 10.-19.03 registreerin end sisseastumiskatsetele NB! Esitan kahe perioodi tulemustega tunnistuse
 • 24.03 saan kutse sisseastumistestile (või teate mittekvalifitseerumisest)
 • 1.04 kell 10-13 kirjutan EISis sisseastumistesti. Test viiakse läbi Viimsi valla koolides ja Viimsi Gümnaasiumis kui VGM on Su esimene eelistus
 • 11.04 saan sisseastumistesti tulemused sisseastumiskeskkonnas
 • 12.04 kell 14-17 toimub lisatest neile, kel mõjuvatel põhjustel pole võimalik 1.04 testil osaleda
 • 14.04 saan kutse vestlusele/ teate lävendi mitte ületamisest
 • 21.04 (hiljemalt) laen sisseastumiskeskkonda sõnumi manusena üles oma motivatsioonikirja
 • 24.-26.04 võtan osa sisseastumisvestlusest, tulemuse saan sisseastumiskeskkonnas teada hiljemalt 28.04
 • 3.05 saan teate kutse saamise kohta või ootejärjekorras olemise kohta
 • 10.05 (hiljemalt) võtan vastu kutse
 • 16.-21.06 esitan sisseastumisdokumendid
 • 26.06 saan õppijakoha kinnituse ja olen VGMi G1 õppija
 • 1.09 alustan õpinguid VGMis
 

Sisseastumistesti tutvustus ja näidisülesanded on leitavad siit.

 

Sel aastal toimuvad Harjumaa ja Tallinna Riigigümnaasiumide (HarTa) ühiskatsed

 • Registreerumisel saad valida kolm koolieelistust: VGM, Tabasalu Gümnaasium, Saue Riigigümnaasium, Tõnismäe Riigigümnaasium, Pelgulinna Riigigümnaasium, Mustamäe Riigigümnaasium
 • teise eelistuse vestlused toimuvad veebis 15.-19.05
 • teise eelistuse kutse koolilt 23.05
 • teise eelistuse koha kinnitamine 30.05
 • kolmanda eelistuse vestlused toimuvad juunikuus

Eksamite infosüsteemis on võimalik süsteemi sisenemist ja ülesannete lahendamist harjutada nii.

Sisseastumist puudutavate küsimustega pöörduge VGMi õppekorraldusjuht Ingrid Hermeti poole –

 

Sisseastumise infotunni salvestus: