INFO G1 SISSEASTUJALE

6.02.2024 kell 17.30 toimus veebis sisseastumise infotund. Infotunni esitlust saab vaadata siit!

Õpilasvarjutamine toimub 13., 14. ja 16. veebruar 2024. Kõik kohad on täitunud.

Sisseastumist puudutavate küsimustega pöörduge VGMi õppekorraldusjuht Ingrid Hermeti poole

Vaata ka: Viimsi Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Sisseastumistesti ja vestluse näidisülesanded ja sisu leiab siit.

VASTUVÕTU AJAKAVA 2024 KEVADEL

11.-22.03 registreerin end sisseastumiskatsetele NB! Esitan kahe perioodi tulemustega tunnistuse

28.03 saan kutse sisseastumistestile (või teate mittekvalifitseerumisest)

6.04 kell 10-13 kirjutan EISis sisseastumistesti. Test viiakse läbi Viimsi valla koolides ja Viimsi Gümnaasiumis, kui VGM on Su esimene eelistus

12.04 saan sisseastumistesti tulemused sisseastumiskeskkonnas

16.04 kell 14-17 toimub lisatest neile, kel mõjuvatel põhjustel pole võimalik 6.04 testil osaleda

15.04 saan kutse vestlusele/ teate lävendi mitte ületamisest

17.04 (hiljemalt) laen sisseastumiskeskkonda sõnumi manusena üles oma motivatsioonikirja

22.-24.04 osalen veebis sisseastumisvestlusel, tulemuse saan sisseastumiskeskkonnas teada hiljemalt 26.04

30.04 saan teate kutse saamise kohta või ootejärjekorras olemise kohta

6.05 (hiljemalt) võtan vastu kutse

17.-21.06 esitan sisseastumisdokumendid

25.06 saan õppijakoha kinnituse ja olen VGMi G1 õppija

2.09 alustan õpinguid VGMis

NB! II koolivalikuna VGMi valinud õppijad kutsub VGM vestlusele kas samal ajal, kui toimuvad I valiku vestlused või mai kolmandal nädalal. III koolivalikuna VGMi valinud õppijate vestluse osas tehakse otsus maikuus.