INFO G1 SISSEASTUJALE

Kuidas astuda Viimsi Gümnaasiumisse?

2021/2022 õppeaasta

#1
Registreerin end G1 klassi kandidaadiks kooli registreerimisvormis 6.-31.03

#2
10.04 toimub Viimsi Gümnaasiumi sisseastumistest (EISi keskkonnas).

#3
20.-21.04 toimuvad sisseastumisvestlused (Google Meet keskkonnas).

#4
17.-24.06 esitavad kandidaadid sisseastumiskeskkonnas õpingute alustamiseks sisseastumisdokumendid. 

#5
G1 õppijakohad kinnitatakse 25.06.

Sisseastumistesti ja -vestluse tutvustust vaata lähemalt siit!

Viimsi Gümnaasiumi sisseastumise infotundi saad järele vaadata siit!

Mida peaks teadma enne sisseastumisdokumentide esitamist?

Hea Viimsi Gümnaasiumi G1 klassiastme kandidaat!

Kui oled jõudnud oma sisseastumisprotsessi lõpusirgele – vastu võtnud koolipoolse kutse ja asunud oma sisseastumisdokumente esitama; võibolla aga uurid oma valikuid hoopis järgmiseks õppeaastaks – igal juhul palume Sul läbi lugeda allpoololevad nõuanded ja selgitused.

ESMALT loe kindlasti läbi Viimsi Gümnaasiumi tutvustus. Seal on kõik Sulle oluline lühidalt kirjas.

JÄRGMISEKS pead sa tegema oma esimese ja teise moodulivaliku. Septembri alguse projektinädalal räägivad meie G2 õppijad G1 õppijatele oma esimese aasta moodulikogemusest. Vajadusel saad oma valikut siis veel ka muuta. Pead olema valmis ka selleks, et kui moodulisse soovijaid on rohkem kui kohti, tuleb Sul oma moodulisse sobivust tõestada. Esimese või teise moodulivaliku tagame Sulle igal juhul.

SEEJÄREL matemaatika. Kitsa matemaatika kursusi on meie õppijatel kolme aasta jooksul 14, laias matemaatikas 15. Kindlasti pea valides nõu oma praeguse matemaatikaõpetajaga ja aruta seda kodustega, aga esmalt vaata ära meie matemaatikaõpetajate õppesisu tutvustus.

LÕPUKS keeled

  • A-võõrkeeleks ehk esimeseks võõrkeeleks ehk B2-sihttaseme võõrkeeleks on VGMis inglise keel. Seda õpivad kõik meie õppijad igal aastal kolme kursuse jagu.
  • B-võõrkeele ehk teise võõrkeelega ehk B1-sihttaseme võõrkeelega oled põhikoolis reeglina alustanud 5. või 6. klassis. Reeglina on see kas vene või saksa keel.
    VGMis saad mõlemaga jätkata G1 ja G2 aasta jooksul kokku kuue kursuse mahus.
  • VGMis on ka võimalus loobuda seni õpitud B1-võõrkeelest ja alustada täiesti algusest hispaania, saksa või prantsuse keelega. Sellisel juhul tuleb Sul B1 tasemele jõudmiseks antud võõrkeelt õppida intensiivsemalt kolm aastat ehk kogu gümnaasiumi vältel. Need keelegrupid avatakse kui soovijaid on vähemalt 15.
  • C-võõrkeel ehk kolmas võõrkeel ehk A2-sihttaseme võõrkeel on VGMis kas hispaania, prantsuse, vene, saksa, soome või rootsi keel. Selle valimine ei ole kohustuslik. Kolmas võõrkeel on valikaine, mille saad valida algtasemel G1 aastaks ning edasijõudnu tasemel jätkata G2 aastal – mõlemal aastal kolme kursuse mahus.

TEISI VALIKAINEID Sa praegu ei vali. Valikainete nimekirja leiad kodulehelt. Juunis toimuval valikkursuste nädalal teeme koostööd teiste riigigümnaasiumidega ehk neid saad valida ka teistest koolidest.  Lisaks on sul võimalik valida kursusi ülikoolidest ning arvestada valikkursusena oma huviringe. 

MEIE koolis on viis suurt õppegruppi. Võime neid ka klassideks nimetada. Need õppegrupid on koos geograafia-, keemia-, füüsika-, ajaloo-, muusika- ja kunstitundides. Samad grupid jagunevad pooleks B2 ning B1 võõrkeele ning ennastjuhtiva õppija kursuse tundides ja on ka mentorgrupid. Eesti keeles ja kirjanduses, kehalises kasvatuses ja matemaatikas toimub õppimine klasside vahel moodustatud gruppides.
Kõik grupid ja klassid moodustuvad õppijate valikute põhjal.

Soovime Sulle põhjendatud valikuid.

Kohtumiseni!

Sinu VGM