You are currently viewing Muudatustest Viimsi Gümnaasiumi G1 klassiastme vastuvõtu tingimustes

Muudatustest Viimsi Gümnaasiumi G1 klassiastme vastuvõtu tingimustes

Hea G1 klassiastme kandidaat!

Seoses EISi keskkonnas testi sooritamise ajal tekkinud tehniliste häiretega ei saa me testivooru tulemustega pingerea koostamisel arvestada. 

Oleme edasise osas teinud järgmised otsused:

  • kutsume kõik 1. koolivalikuna VGMi valinud õpilased, kes tunnistuse alusel pääsesid testivooru, vestlusvooru
  • muudame vestluste vormi ehk kõik vestlused toimuvad 22. – 24. aprillil VGMis, mitte veebis
  • vestluse kutse saadetakse sisseastumise keskkonnas sisseastumine.ee alates 15. aprillist
  • kui kandidaadile 22.-24. aprill mõjuvatel põhjustel vestluseks ei sobi, pakutakse kandidaadile vestluse aeg 18.-19. või 29.-30. aprillil. 
  • kandidaadil tuleb oma motivatsioonikiri enne vestlust laadida üles sisseastumiskeskkonda hiljemalt 17. aprillil. Motivatsioonikirja esitamine on vestlusele pääsemise eelduseks. 

Vestlusvooru tulemuste ja tunnistuse 10 õppeaine (eesti keel, kirjandus, A-võõrkeel, B-võõrkeel, matemaatika, bioloogia, keemia, füüsika, geograafia ja ajalugu) hinde keskmise tulemuse põhjal moodustub kandidaatide pingerida. Kutsete saatmise pingereas on tunnistuse ja vestluse osakaal nüüd võrdne – 50%+50%. Pingerea esimesele 170le kandidaadile saadame alates 30. aprill kutsed, ülejäänud kandidaadid jäävad ootejärjekorda. Kutse saanud õpilane kinnitab õppijakoha vastuvõtmise hiljemalt 6. mail. Õppijakohta pakutakse ootenimekirjas olevale õpilasele, kui kutse saanute hulgas on õppijakohast loobujaid.

VGMi vastuvõtukomisjoni nimel 

Ingrid Hermet

VGMi õppekorraldusjuht