You are currently viewing Toimus Viimsi Gümnaasiumi IV kõnevõistlus

Toimus Viimsi Gümnaasiumi IV kõnevõistlus

15. märtsil 2024. aastal toimus Viimsi Gümnaasiumis vabariiklik internetipõhine kõnevõistlus teemal “Mis on see inimese osa siin laias maailmas?” (Juhan Viiding)

Kõnevõistluse eelvooru laekus 22 kõnet viiest gümnaasiumist. Lõppvooru kutsus žürii (Külli Täht, Kirsi Rannaste, Ülle Pinnonen, Ülle Hermlin, Kristiine Kurema, Joonas Krüger)  13 kõnelejat, kes esitasid 15. märtsil oma eelvooru saadetud kõne. Lisaks sellele said kõik osalejad ülesande ette valmistada 2-minutiline kõne teemal “Mida nõuab inimeselt 21. sajand?” ning see esitada.

Žürii, kuhu kuulusid Viimsi Kooli eesti keele ja kirjanduse ning kõne- ja väitlusõpetaja Liis Remmel, Viimsi Püha Jaakobi kiriku õpetaja Mikk Leedjärv ja Viimsi Gümnaasiumi õppekorraldusjuht Ingrid Hermet, tegi pärast pingelist arutelu teatavaks lõppvooru tulemused. I koha saavutas Saaremaa Gümnaasiumi õpilane Morten Kosk (juhendaja Merle Prii),  II koha pälvis Merit Vinkel Saaremaa Gümnaasiumist. Kolmas koht kuulus Alyona Laanemannile Narva Eesti Gümnaasiumist (juhendaja Maiu Nurka) ja Annaliis Noomenile  Viimsi Gümnaasiumist (juhendaja Kirsi Rannaste). 

Kõnevõistlust modereerisid Viimsi Gümnaasiumi õpilased Hetli Ilves ja Raneli Orman. 

Täname kõiki kõnevõistluse lõppvoorus osalenud õpilasi ja nende juhendajaid. Viimsi Gümnaasiumist osalesid kõnevõistluse lõppvoorus veel Carolina Gustavson (juhendaja Ülle Hermlin), Markus Haavik, Kaia Helena Harjo, Daniel Kiwan, Andre Näppi ja  Richard Pallon (juhendaja Kirsi Rannaste), Kärt Hõbe Noarootsi Gümnaasiumist (juhendaja Tiit Kessel), Merit Mets ja Lisanna Pruul Saaremaa Gümnaasiumist. 

Kõnevõistluse korraldamist koordineeris Kirsi Rannaste, abiks olid Signe Rohtla ja Martin Männik.