You are currently viewing Külalisloeng: Aigar Vaigu

Külalisloeng: Aigar Vaigu

“Teadushariduse peamine eesmärk on tuua ühiskonda rohkem teaduse mõistmist – selle kaudu, et igaüks mõistaks teadust ja selle olulisust. Oluline on, et inimesed mõistaksid teaduslikku mõtteviisi. Seda, kui võimas tööriist on teadus tõe väljaselgitamisel. Kuidas küsida küsimusi ning teha vaatlusi ja korraldada katseid küsimustele vastuste saamiseks. Kuidas me teeme vigu ja kuidas neid vigu vältida. Kuidas tulemusi analüüsida ja teha järeldusi.” (Aigar Vaigu, Õpetajate Leht, 2019).

Õppijatele käis külalisloengut pidamas Aigar Vaigu, kes on on füüsik ja teaduse populariseerija, tuntud teadussaate Rakett69 saatejuht, kohtunik ja ülesannete looja. Praegu on Aigar tegevjuht metroloogia keskasutuses Metrosert, mis on Eesti suurim metroloogiliste teenuste osutaja. Nende teenusteks on näiteks mõõtevahendite kalibreerimine ja taatlemine ning väärismetallide ja vääriskivide analüüsimine.

Suur tänu külalislektorile!