You are currently viewing Õpetajate streigi info

Õpetajate streigi info

Üleriigiline üldhariduskoolide õpetajate tähtajatu streik saab alguse 22. jaanuaril 2024. Ka Viimsi Gümnaasiumi õpetajad osalevad streigis. Küll mitte kõik 100%.

Viimsi Gümnaasiumi seisukoht on, et streik on igal juhul ebamugav kõikidele osapooltele. Oluline on aga see, et me peame aktsepteerima kõikide osapoolte valikuid ja kohustusi. Sealjuures ei tohi halvustada kellegi valikuid. Eks iga inimese sees on omamoodi sisemine konflikt, kas streikida või mitte, kui pikalt jne. Sealjuures on inimestel väga selged põhjendused oma valiku tegemisel. Need, kes soovivad streikida, peavad saama seda rahulikult teha. Kes ei soovi streikida, peavad saama rahulikult tööd teha.

Streigi ajal on teistsugune õppekorraldus ning esialgu on loodud kolmeks esimeseks päevaks (22.-24. jaanuariks) teistsugune tunniplaan. Koolimaja on avatud ja tagatud on õppijate toitlustamine.

Kogu vajalik info streigiaegse õppekorralduse kohta tuleb jooksvalt Stuudiumisse.