You are currently viewing G2 ja G3 vanemate koosolekud

G2 ja G3 vanemate koosolekud

G2 lastevanemate koosolek toimub mentorgrupiti I õppeperioodi jooksul veebi vahendusel. Konkreetse aja edastab vanematele mentor.

G3 lastevanemate koosolek toimub 11. novembril kell 18:00 koolimajas.