You are currently viewing Kool on distantsõppel alates 30. november 2020 kuni 10. jaanuar 2021

Kool on distantsõppel alates 30. november 2020 kuni 10. jaanuar 2021

Alates 30. novembrist peab kõigis Harjumaa (sh Tallinna) ja Ida-Virumaa koolides toimuma gümnaasiumiastme õppetöö distantsilt ja esialgu jääb distantsõppe lõpukuupäevaks 10. jaanuar.

Üleminek distantsõppele peab toimuma perioodil 24. novembrist 27. novembrini. Sellest infost lähtuvalt toimuvad suurem osa kokkuvõtva nädala (23-27.11) tunde ja tegevusi veebis. Õpetajal on õigus otsustada, kas tunni toimumine koolimajas on vajalik või mitte. Sellest informeerib õpetaja oma õpilasi Stuudiumi vahendusel. Tegevused kajastuvad kokkuvõtva nädala tunniplaanis.

Lisainfot õppekorraldusest jms. olulisest infost kokkuvõtval nädalal ja edaspidi distantsõppe ajal palun loe ja jälgi Stuudiumist!