You are currently viewing Kõnevõistluse 2021 tulemused

Kõnevõistluse 2021 tulemused

Jaanuaris 2021. aastal toimus Viimsi Gümnaasiumis vabariiklik internetipõhine kõnevõistlus teemal „Aeg liigestest on lahti…“ (W. Shakespeare).

Kõnevõistlusele laekus sellel korral 22 kõnet Viimsi Gümnaasiumist.

Žürii, kuhu kuulusid Viimsi Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetajad Kaidi Kolsar, Kristiine Kurema, Külli Täht, Ülle Pinnonen, Ülle Hermlin ja Kirsi Rannaste, pidas esimese koha vääriliseks Kasper Sebastian Silla kaasahaaravat esitust (juhendaja Ülle Hermlin), teine koht kuulus Maria Helena Seppikule (juhendaja Kirsi Rannaste) ning kolmas koht läks jagamisele Daniel Budõlini (juhendaja Kirsi Rannaste) ja Emili Kelle vahel (juhendaja Ülle Pinnonen). 

Kõnevõistlusel osalesid ka Annemari Adler, Eva-Riin Järve, Brenda Pent, Loreley Reim,  Victoria Tagliabue (juhendaja Ülle Hermlin), Elis Marii Miliste, Emil Kotta (juhendaja Kaidi Kolsar), Johanna Hanioja, Mia Oja, Henri Regor Välimaa (juhendaja Kristiine Kurema), Liis Tamberg, Mattias Kala, Iko Marten Kiisler, Ingrid Landeiro, Karolina Kibbermann (juhendaja Kirsi Rannaste), Maria Simona Papp, Eva Johanna Vasar, Annaliise Tamm (juhendaja Külli Täht).

Täname kõiki kõnevõistlusel osalenud õpilasi ja nende juhendajaid. 

Kõnevõistluse korraldamist koordineeris Kirsi Rannaste.