Lisa 3. Uurimis-ja praktiline töö Viimsi Gümnaasiumis (1)