COVID-19 leviku tõkestamise olulised ennetusmeetmed Viimsi valla koolides_