You are currently viewing Brittany Ellen (G3) pälvis õpilaste teadustööde riiklikul konkursil eriauhinna

Brittany Ellen (G3) pälvis õpilaste teadustööde riiklikul konkursil eriauhinna

Brittany Elleni töö „Viimsi Gümnaasiumi õpilaste hoiakud rassismi ja ksenofoobia suhtes“ eest (juhendaja: Reesi Kuslap) pälvis riiklikul teadustööde konkursil Eesti Psühholoogide Liidu eriauhinna.

Põhjendus: Sotsiaalselt tundliku teema asjatundlik käsitlus.

Palju õnne ja suur tänu ka juhendajale!