You are currently viewing Külalislektorid kindral Riho Ühtegi ja Ivar Paimre

Külalislektorid kindral Riho Ühtegi ja Ivar Paimre

Selle aastanumbri esimesed külalislektorid olid Kaitseliidu ülem, brigaadikindral Riho Ühtegi ning Ivar Paimre, kes jagas oma isiklikku kogemust autismispektri häirega inimese pereliikmena.

Brigaadikindral Riho Ühtegi on alates 2019. aastast Kaitseliidu ülem. Kindral tutvustas loengul oma ametit ja rääkis sellest, milline on olnud tema teekond sellele positsioonile. Ta puudutas ka riigikaitse teemat ning rääkis, millised on praegu tema töölaual olulised teemad ja ülesanded.

Ivar Paimre rääkis meile autismispektri häirest, selle olemusest ja tagajärgedest. Ta jagas, millised on tema edulood autismis ja milline on tema isiklik kogemus autismispektri häirega inimese pereliikmena. Mis on autismispektri häire tüüpilised tunnusjooned, miks seda nimetatakse spektri häireks, mis muutub häire ilmnemisel ja millised on üldlevinud tagajärjed? Lektori kutsus külla meie G2 õppija Anni Riin Lepik oma UPT raames.