You are currently viewing Veebipõhine füüsikaviktoriin “SPEKTER” 2020 – tulemused selgunud!

Veebipõhine füüsikaviktoriin “SPEKTER” 2020 – tulemused selgunud!

28. aprill 2020 toimus kuues veebipõhine füüsikaviktoriin “Spekter”.
Küsimused olid koostatud kahes vanuserühmas – põhikool ja gümnaasium. Mõlemas vanuserühmas oli kokku 40 valikvastustega küsimust. Viktoriinile vastamise aeg oli piiratud 45 minutiga.(https://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/veebipohine-f…).

VGM õpilased olid väga aktiivsed osalejad!

G1 astmest osales terve G1-4 klass, lisaks õpilasi kõikidest ülejäänutest G1 klassidest – kokku 46 õpilast. G1 parim õpilane oli Oscar Moretti (G1-5), kes saavutas 251-st 10. kl osalenud õpilasest üle Eesti 24. koha.

G2 astmest osales peaaegu terve G2-1 klass, lisaks ka G2-2 ja G2-4 õpilasi – kokku 31 õpilast. G2 parim õpilane oli Kaia Mia Kalda (G2-1), kes saavutas 213-st 11. kl osalenud õpilasest üle Eesti 14. koha.

G3 astmes osales G3 loodusmooduli grupp – 13 õpilast. G3 parim oli Jorgen Tiigisoon (G3-3), kes saavutas 113-st 12. kl osalenud õpilasest üle Eesti 6. koha ning kogu gümnaasiumi lõikes üle Eesti 577-st õpilasest 11. koha (https://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/…).

Palju õnne!

Füüsikaviktoriin “Spekter” sai ellu kutsutud selleks, et anda erineva tasemega õpilastele võimalus oma füüsikateadmisi proovile panna ning võrrelda oma tulemusi teistega. Füüsikaviktoriin aitab näidata õpilastele, et füüsika ei seisne alati arvutusülesannete lahendamises, vaid ka loogilises mõtlemises ja oma kogemuste analüüsimises, õigete ja valede arutluskäikude äratundmistes.

Ingrid Rõigas