You are currently viewing Etluskonkursilt “Koidulauliku valgel” gümnaasiumiastme I ja II koht

Etluskonkursilt “Koidulauliku valgel” gümnaasiumiastme I ja II koht

29. novembril toimus Jüris etluskonkursi „Koidulauliku valgel“ maakondlik voor. Esitati Lydia Koidula ja Karl Martin Sinijärve luulet.

Viimsi Gümnaasiumi esindasid Liisa Veski, Emili Kelle ja Johanna Hanioja, keda premeeriti järgmiselt:

Liisa Veski – gümnaasiumiastme I koht ja Harjumaa esindamine vabariiklikus voorus

Emili Kelle – gümnaasiumiastme II koht

Johanna Hanioja – parim Karl Martin Sinijärve luuletuse esitaja

Õpilasi juhendas ja saatis Külli Täht.

Palju õnne!