You are currently viewing Kutsume sisseastujaid infotunnile

Kutsume sisseastujaid infotunnile

Kutsume sisseastujaid infotunnile!

Mis on gümnaasiumis teisiti? Perioodid. Vahenädalad. Kursuste süsteem. Moodulained. Valikained. Tagasisidesüsteem. Kooliastmehinded. Mentorid ja mentorgrupid. Uurimis- ja praktiline töö. Riigieksamid. Küpsuseksam. Vabatahtlik töö. Mitmed erinevad õpigrupid.

Ja sellest kõigest infotunnis lähemalt räägimegi!

Soovi korral koolimajaga tutvumine koos kooli õpilastega.

See on hea võimalus tulla Viimsi Gümnaasiumisse ja saada infot sisseastumise kohta ning küsida kõikvõimalikke küsimusi!