Muusikaõpetaja Mariann Nirk esines ettekandega Helsingi ülikoolis

12.10 toimus Helsingi ülikoolis konverents “10th International Conference of the Intercultural Arts Education: Arts, Skills and Future Learning”. 
Konverentsil esines ettekandega ka meie kooli muusikaõpetaja Mariann Nirk. Ettekande pealkiri oli “The affecting factors of Youth mixed Choir singers’ motivation”. Ettekanne rääkis Eesti koorikultuurist ning noori segakoori lauljaid motiveerivatest teguritest tuginedes motivatsiooniteooriatele. Samal teemal kaitses Mariann Nirk sel aastal magistritööd Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, mille lõpetas cum laude. Magistritöö teema oli “Noorte segakoori laulajte motivatsiooni mõjutavad tegurid”.