Projekti "Teekond õppijakeskse koolini" esimene ja teine seminar

27.-28. juuni ja 8.-9. august toimusid projekti “Teekond õppijakeskse koolini” esimene ja teine seminar. Koolituse eesmärgiks oli iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust toetava õppekava loomine fookusega mentorsüsteemi arendamisele. Koolitus koosnes kolmest osast: õppijat toetav õpikäsitus, õppijat toetav õppekorraldus ning õppija enesejuhtimine, motivatsioon ja coachiv mentorsüsteem.
Koolitus aitas kaasa ühtse meeskonna tunde loomisele – mida rohkem on meeskond teemasid läbi rääkinud ja kokkuleppeid sõlminud, seda paremini meeskond toimib. Oluliseks märksõnaks olid ka ühised põhimõtted ning nende rakendamine kogu kooli ulatuses. Esimesel seminaril arutasime edasi Grete Arroga Tallinna Ülikoolist õppimise ja motivatsiooni teemadel. Teisel seminaril rääkisime  koos Piret Jamnesega koolitusfirmast Fontes PMP põhjalikumalt coachivast mentorlusest.

Projekt on saanud toetuse “Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis” tegevus 4 “Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks”.