Projekti "Grupist meeskonnaks" teine meeskonnaseminar

30. aprillil toimus projekti “Grupist meeskonnaks” teine ja ühtlasi viimane seminar SEB innovatsioonikeskuses, et minna edasi sealt, kuhu 10. märtsi seminaril pooleli jäime. Arutlesime eelmisel korral koduseks ülesandeks jäänud Carol Dwecki “Mõtteviisi” raamatu põhisõnumite üle õppimisest ning motivatsioonist koos Grete Arroga Tallinna Ülikoolist. Tutvustasime kooli kontseptsiooni, sõnastasime tulevikunägemust Viimsi Gümnaasiumist ning genereerisime ka konkreetseid tegevusi, mis meid meie unistuste poole viivad. Seminari lõpus panime paika edasise töörühmade tegevuskava õppekava loomiseks. Projekti tulemusena lõime Viimsi Gümnaasiumi meeskonnas meie tunde, leppisime kokku ühistes eesmärkides ja väärtustes, mis meid meeskonnana ühendavad, panime aluse toimivale töökultuurile ning leppisime kokku ühises lähtepositsioonis, mille põhjalt jätkame oma õppekava loomist.

Projekt on saanud toetuse “Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis” tegevus 5 “Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused” raames.