You are currently viewing Lõppes Erasmus+ õpirändeprojekt “21. sajandi oskused”

Lõppes Erasmus+ õpirändeprojekt “21. sajandi oskused”

Meie kooli visioon on kujundada ennastjuhtivaid õppijaid ning et iga õpilane, kes lõpetab Viimsi Gümnaasiumi on omandanud heal tasemel 21. sajandi oskused, milleks on kriitiline mõtlemine ja probleemide lahendamine, koostöö, suhtlemine, enesejuhtimine ning loovus ja ettevõtlikkus. Selleks, et need oskused efektiivselt õpilasteni viia, peame kõigepealt meie, õpetajad, ennast antud teemadel edasi koolitama.

Õpirände eesmärkideks olid:
1. suurendada kooli töötajate arusaama 21. sajandi oskustest ning nende arendamise vajalikkusest;
2. arendada õpetajate didaktilisi oskusi 21. sajandi oskuste valdkonnas;
3. organisatsiooni töötajate (nii õpetajate, tugispetsialistide kui ka juhtkonna liikmete) pädevuse tõstmine ja motivatsiooni hoidmine;
4. saata õpirändele arvestatav hulk kooli töötajatest;
5. jätkusuutliku rahvusvahelise koostöö arendamine.

Et neid eesmärke täita, osalesid projektis 15 kooli töötajat – 13 õpetajat, koolijuht ja üks juhtkonna liige.

Koolituste kokkuvõtted ja kasulikud lingid on kättesaadavad Viimsi Gümnaasiumi õpirände blogis.

Rohkem infot välisprojektide kohta leiab meie Rahvusvahelised projektid lehelt.