You are currently viewing Võõrkeelsete laulude õhtu VGMis

Võõrkeelsete laulude õhtu VGMis

29.märtsil toimub VGMis võõrkeelsete laulude õhtu. Laulud kõlavad õppijate esituses kõikides võõrkeeltes, mida VGMis õppida saab!

Tule kuulama, kaasa elama ja muusikat nautima!

Lisainfo: Janika Stets ja Anastassia Aarma