You are currently viewing 17. novembri õhtul värvub koolimaja lillaks

17. novembri õhtul värvub koolimaja lillaks

Täna tähistatakse ülemaailmset enneaegse sünni päeva, mis on ellu kutsutud enneaegse sünniga seotud teadlikkuse tõstmiseks ning austuse avaldamiseks kõige varem ja pisemana sündinud lastele, nende vanematele, lähedastele ja kõigile toetajatele. Lisaks keerulistest asjadest rääkimisele on see kindlasti natuke ka pidupäev, kinnitus, et imed on päriselt võimalikud. 

Selleks, et maailm märkaks, teadvustaks ja võtaks vähemalt üheks õhtuks aja ja tunnustaks selle päeva kangelasi, on enam kui 100 riiki ühinenud enneaegse sünni päeva ettevõtmisega, mis kutsub toetust avaldama üleskutsega värvida üheks õhtuks üheskoos maailm sirelillaks ja teha seda läbi oma hoone välisvalgustuse muutmise. Eesti on sellest üritusest igal aastal osa võtnud ja ka sel aastal värvub Eestis sirelilillaks üle 100 asutuse. 

Sel keerulisel ajal, milles me hetkel elame, ei ole lihtne olla vahetult toeks ja seda olulisem on selles ettevõtmises osalemine. Seetõttu on täna ka VGM värvunud üheks päevaks sirelilillaks, et avaldada toetust kõige pisematele, nende lähedastele ja toetajatele.

Igal aastal on enneaegse sünni päeval ülemaailmne kindel juhtmõte. Tulenevalt maailmas valitsevast olukorrast ning tingituna värskelt avaldatud uuringu muret tekitavatest tulemustest, kus uuriti ülemaailmsest enneaegsete laste vanemate kogemusi praeguse kriisi ajal, on selle aasta moto väga selge ja jõuline: “Null lahusolekut! Tegutse kohe! Hoia vanemad ja enneaegsena sündinud beebid koos.”

Üleskutse eestvedaja Eestis on MTÜ Enneaegsed lapsed, kelle eesmärgiks on enneaegselt sündinud laste, nende vanemate ja lähedaste toetamine, nende murede ja vajaduste märkamine, teadvustamine ning ühiskonnas enneaegsusega seotud teemade laiapõhjalisema mõistmise soodustamine. MTÜ tegevuse ja toetamise kohta saab lugeda siit: www.enneaegsedlapsed.ee

Tänaste toetajate terve nimekirja leiab siit: www.enneaegsetepaev.ee/2021osalejad

Fotol: Tallinn Teletorn eelmisel aastal enneaegsete laste päeval

#enneaegsedlapsed #enneaegsetepaev2021 #nulllahusolekut #WorldPrematurityDay2021 #ZeroSeparation #WPD2021