You are currently viewing G1 vanemate koosolek

G1 vanemate koosolek

G1 õppijate vanemate koosolek toimub 30. septembril algusega kell 18.00 koolimajas. Koosolek toimub hajutatult mentorgruppide kaupa klassiruumides. Üldosa kanname klassiruumidesse üle veebi vahendusel ning seejärel jätkub koosolek oma lapse mentoriga. Päevakorras on meie koolikultuuri ja tegemiste tutvustus ning G1 lastevanemate esindaja valimine kooli hoolekogusse.

Kokkusaamine võimaldab tuttavaks saada mentoriga ning koolimajaga.

Olete oodatud!