You are currently viewing Erasmus+ KA1 projekt sai rahastuse

Erasmus+ KA1 projekt sai rahastuse

Mul on hea meel teatada, et ka sellel aastat rahastatakse meie kool Erasmus+ KA1 projekti. 2020/21 õppeaasta projekti teemaks on 21. sajandi oskused. 

Õpirände põhieesmärkideks on suurendada kooli töötajate arusaama 21. sajandi oskustest ning nende arendamise vajalikkusest ning arendada õpetajate didaktilisi oskusi 21. sajandi oskuste valdkonnas.

Õpetajate huvi projekti vastu oli suur ja nii osaleb antud projektis  kokku 14 kooli töötajat – õpetajad (kaks eesti keele ja kirjanduse õpetajat, prantsuse keele õpetaja/karjäärinõustaja, saksa keele õpetaja/projektijuht, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, vene keele õpetaja, loodusteaduste õpetaja, geograafia õpetaja, saksa keele õpetaja ja kaks inglise keele õpetajat), õpilasnõustaja ning kooli juht ja üks juhtkonna liige.

Viis neist osalevad töövarjutamisel Saksamaal Carl von Ossietzky gümnaasumis ning ülejäänud koolitustel. Koolitused leiavad aset Iirimaal, Itaalias, Horvaatias, Küprosel, Hispaanias, Kreekas, Saksamaal ja Austrias.

Loe lähemalt välisprojektidest siit.

Liina Kitt