Uus Viimsi riigigümnaasium alustab esimest õppeaastat projektinädalaga

Uus Viimsi riigigümnaasium alustab õppeaastat 1. septembril koolipere rongkäiguga. Tavapärane õppetöö algab koolimajas 17. septembril, enne korraldatakse õppetöö mitmete erinevate ühistegevustega. Koolimaja pidulik avamine toimub oktoobri alguses.
Viimsi Gümnaasium tähistab koos kooliperega uut algust õppeperioodile eelneva projektinädalaga. Projektinädalal korraldatakse õpilastele hariduskonverents, üheskoos õpilaste ja õpetajatega lepitakse kokku kooli väärtustes ja selles, kuidas need peegelduvad kooli igapäevaelus. Samuti lepitakse kokku reeglid ja luuakse kodukord. Lisaks toimub projektinädalal mentorite päev, meeskonnapäev, kooli olümpia ning moodulipäev.
Riigi Kinnisvara AS andmetel käivad septembris valmivas koolimajas ulatuslikud sisetööd, välitöödest soojustatakse koolimaja fassaadi ning ehitustegevused toimuvad ka koolimaja territooriumil. Uus koolimaja ehitatakse Haabneeme alevikku Tammepõllu teele. Rajatav riigigümnaasium on planeeritud 540 õpilasele. Viimsi Gümnaasiumi koolimaja arhitektuurilise lahenduse autoriteks on arhitektuuri- ja inseneribüroo Novarc Group AS ja KAMP Arhitektid OÜ.
Riigigümnaasiumide missiooniks on mitmekesiste valikuvõimalustega gümnaasiumihariduse pakkumine kõikjal Eestis. Kõiki riigigümnaasiume seob ühine kvaliteedilepe, kus on kirjas ootused õpilastele, õpetajatele ja koolijuhtidele. Riigigümnaasiumide õppekeskkond on kohandatud spetsiaalselt gümnaasiumile ning arvestatud on paindlike ja innovaatiliste õpetamisvormidega.
Koolihoone ehitust rahastab Eesti riik ning Euroopa Regionaalarengu Fond.