Startisime projektiga "Grupist meeskonnaks"

10. märtsil 2018 sai esimest korda kokku kogu meeskond, et saada omavahel tuttavaks ja alustada kooli sisu disainimist. Arutlesime, kuulasime, leiutasime, teostasime ja jagasime oma unistusi Viimsi Gümnaasiumi meeskonnast. Projekti teine etapp seisab ees 30. aprillil, kui jätkame alustatud tegevustega. Meeskonnaseminaridega peame oluliseks koos mõelda ühistele eesmärkidele, nende saavutamise võimalustele ja igaühe rollile meeskonnas. Projekti tulemusena on osalejad oma meeskonnakaaslasi tundma õppinud, kokku on lepitud kooli visioonis ning alustatud õppekava väljatöötamisega.

Projekt on saanud toetuse “Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis” tegevus 5 “Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused” raames.