ÕPILASVARJUPÄEVAD

2021. aasta õpilasvarjutamine

Õpilasvarjutamine toimub kevadel 2021, kui olukord seda võimaldab.

Lisainfo:
Lemme Randma
VGM õpilasnõustaja ja projekti koordinaator

+372 5694 4063