KORD_ õpilaste teadmiste ja oskuste tagasiside põhimõtted, tingimused ja kord Viimsi Gümnaasiumis