HOOLEKOGU

 

Viimsi Gümnaasiumi hoolekogu 2019/2020 õppeaastal: 

1) Karoliina Konno – õpilaste esindaja (karoliina.konno@opilased.vgm.edu.ee)

2) Kaidi Kolsar – õppenõukogu esindaja ()

3) Lemmik Loopere - lapsevanemate esindaja ()

4) Hjalmar Konno - lapsevanemate esindaja asendusliige ()

5) Katrin Sigijane - lapsevanemate esindaja

6) Marion Kattai-Kassihin - lapsevanemate esindaja (marionkattai@gmail.com)

7) Margit Paju - lapsevanemate esindaja

8)  Ermo Mäeots - toetava organisatsiooni esindaja, Viimsi Vallavalitsus

9) Triin Kaaver - kooli pidaja esindaja; Haridus- ja Teadusministeerium

Hoolekogu koosolekute protokollid edastatakse lastevanematele Stuudiumi suhtluskeskkonna kaudu.

Close Menu