You are currently viewing Meie õpetajatel valmis raamat!

Meie õpetajatel valmis raamat!

2024. aasta esimestel päevadel ilmus Viimsi gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetajate Kirsi Rannaste, Kristiine Kurema, Külli Tähe ning karjäärijõustaja Kaidi Kolsari loodud õppematerjal “Mida teha kirjandustunnis?”. Kogumikus on õpetajale mõeldud praktilised ülesanded, millega muuta kirjandustunnid aktiivseks ja vaheldusrikkaks.

Ülesanded on nii lugemishuvi äratamiseks kui ka lugemisoskuse arendamiseks gümnaasiumis. Kogumikus on nii soojendusharjutusi, liikumist ja kiiret reageerimist eeldavaid tegevusi, ladusat suulist ja kirjalikku väljendusoskust arendavaid harjutusi kui ka ülesandeid erisuguste ilukirjanduslike tekstide mõtestatud lugemiseks, analüüsimiseks ja tõlgendamiseks.

Kogumiku andis välja kirjastus Atlex õpetaja Kirsi Rannaste eestvedamisel.