You are currently viewing Kokkuvõte VGMi õpilaste teadussuvest

Kokkuvõte VGMi õpilaste teadussuvest

Suvi on õpilastele püha puhkuse aeg, kuid on võimalus ka aktiivselt ja ka teadusaktiivselt puhata. Siit kokkuvõte VGMi õpilaste teadussuvest:

G2 Ott Orub ja Rauno Roosna: 9.–11.08 Õpilaste teadusseminar 2023 Viitnal (https://www.akadeemia.ee/sundmused/opilaste-teadusseminar-2023)
Ott Orub
Õpilaste teadusseminaril räägiti teemast “Vastupidavus” läbi erinevate professionaalide silmade. Osalesin noorte teadusseminaril kuna seda soovitas mu õpetaja ja see tundus veebilehe kirjeldusel väga huvitav. Laagris õppisin erinevate erialade kohta ja kogesin esimest korda raske loengu kuulamise formaati ja see aitaks minu arust kõiki noori tuleviku loengutes. Minu roll teadusseminaris oli lektorite kuulaja. Loengud kestsid hommikust õhtuni nii, et tarkusest puudust ei jäänud. Laager oli üüratult vahva ja soovitaksin seda kõigile noortele. Õhkkond Viitnal oli sõbralik ja peale õppimise oli laager täis teisi noori, kellega sai vaba aega sisukalt täita. Noored saavad kogemust loengute kuulamisega ja kui on huvi mõne tuleviku töökoha vastu, võib õppida sealt nende ametite kohta (insenerid, filosoofid ja matemaatikud ja teised).
Rauno Roosna
Osalesin, et teada saada, mida huvitavat on võimalik rääkida minu arvates lihtsast ja mõistetavast teemast nagu vastupidavus. Seal oldud päevade jooksul selgus, et siiski saab antud teemale läheneda väga erinevalt ning teaduslaagris õppisin nägema uusi vaatenurki rääkides vastupidavusest. Teadusseminaril käis meile rääkimas 9 lektorit, kellest minu arvates oli kõige huvitavam Priit Raspel, kuna tema teema kattus suuresti minu tulevikuplaanidega (infotehnoloogia). Lisaks toimus väljasõit Hara sadamasse, kus käisime tutvumas ajaloolise Hara allveelaevade baasiga. Kindlasti soovitan seda üritust ka teistele, sest see aitab kindlasti silmaringi avardada ja lektoritelt saab julgelt erivaid küsimusi küsida.

Tobias Salla
24.07-09.08 Koolinoorte Teadusmalev Tõraveres (https://esero.ee/malev)
Mina osalesin teadusmalevas, sest mulle jäi mulje, et seal saab teha midagi päris teadustööle sarnast. Ei teadnud see hetk ja ei tea ka siiani, kas mul sellist võimalust kunagi ette tuleb. Kõige olulisem oli ehk see, et ma arvasin, et saan kuidagi abiks olla observatooriumile. Mulle jäi tõesti mulje, et minu väikest panust hinnati. Mis mind veel osalema pani, olid teised noored sarnaste huvidega, kellega muidu kokku ei puutu. Endaga sain kaasa teadmise, kuidas teadus päriselt välja näeb. Kõik see ei tundu enam nii kauge ja võõras. Soovitan seda teistele just selle sama kontakti pärast teadusega. Ma arvan, et väga paljudele jääb teadus kaugeks, mõistmatuks ja isegi ebavajalikuks. Ühiskonnas on suur eraldatus teadusest ja see on probleem, sest sealt tulenevadki ideed nagu kliimamuutuse salgamine ja vaktsiinide taunimine, rääkima teaduse alarahastusest. Teadusmalevat kogedes oled sa vähestest, kes on isikliku kogemuse tõttu silmaringi poolest avaram. Kindlasti pead sa ka teadma, et sinna minnes on kõik Tartu observatooriumi töötajad sind oodanud ja sa oled seal tahetud. Olen kindel, et sealt ära tulles mõistad sa seda maailma rohkem, kui oleksid osanud arvata.

Marta Lota Siitam
July 23rd – August 2nd The Summer School of Science in Croatia (https://drustvo-evo.hr/s3)
Mina osalesin teaduslaagris The Summer School of Science in Croatia, et suvel midagi uut juurde õppida. Teaduslaager oli minu jaoks uus ning väärt kogemus. Osalus andis mulle põhjaliku teadmistekogu teemadest, millega ma laagri jooksul tegelesin ning tuleviku õpinguteks hea aluse. Samuti sain nende üheteistkümne päeva jooksul oma inglise keelt praktiseerida, kuna õppetöö ja suhtlus olid inglise keeles. Osalejad said valida eri teadusvaldkondadest projektide vahel. Minu projekt seisnes bakterite ümber programmeerimises. Kasutasime molekulaarbioloogia ja keemia meetodeid, et programmeerida E. Coli bakterid ümber nii, et nad toodaksid rohelist fluorestseeruvat valku. Mina soovitan teaduslaagrit ka teistele, sest olin koos eri valdkondi õppivate inimestega, mistõttu sain ka teada palju uut ja huvitavat. Mulle meeldis kuidas osalejad ja juhendajad said avatult ning mugavalt üksteisega suhelda, õppimise kõrvalt sai ka palju nalja. Ma leian, et see oli väga hea kogemus kindlasti teadmiste ja uute oskuste poolest, kuid samuti sain laagrist tutvusi, mis tulevad mulle kasuks tulevikus ülikooliõpingutel.

Liisa-Lotta Kaldma
August 3rd – August 13th The Summer School of Science in Croatia (https://drustvo-evo.hr/s3)
Osalesin laagris, sest see tundus nagu uus ja huvitav kogemus ja lisaks pakkusid projektid mulle huvi. Osalemine pakkus mulle võimalust laiendada oma silmaringi ja mõista, mida kõike saab teaduses uurida. Ma soovitaksin laagrit kõigile, kellel on huvi tulevikus tegeleda teadusega või neile, kes soovivad ennast proovile panna. Kui oled mõelnud välismaal õppimisest, siis saab hea ülevaate, kuidas näeb välja õppimine inglise keeles. Samuti saab sealt uusi tutvusi ja otseloomulikult teadmisi. Laager oli tohutult äge kogemus ja isegi, kui kõik ei läinud plaanipäraselt, siis oli see siiski meeldejääv.”