You are currently viewing Õpilaste teadustööde riiklikul konkursil valiti neli meie õppijat teise vooru!

Õpilaste teadustööde riiklikul konkursil valiti neli meie õppijat teise vooru!

Suurepärased uudised! 2023. aasta õpilaste teadustööde riiklikul konkursil valiti neli meie kooli õppijat konkursi teise vooru! Palju õnne! 

Teise vooru valitud õppijad: 

Mihkel Kotta “Kaugseire potentsiaal Läänemere põhjataimestiku koosluste produktsiooni kaardistamisel”, juhendajad  Ivi Rammul, Jonne Kotta, Ele Vahtmäe.

Triinu Ress “Romaani “Serafima ja Bogdan” ja lavastuse “Serafima+Bogdan” analüüs”, juhendaja Külli Täht.

Martin Tsanev “Investeerimisstrateegia pensioniks modernset portfelliteooriat rakendades”, juhendajad  Ingrid Rõigas, Peeter Luikmel.

Meribel Kuusik “Klorofüll-A leidmise võrdlus kaugseire ja veekogust võetud proovide põhjal Eesti rannikuvetes”, juhendajad Kristiina Joon, Kersti Kangro.

Konkursi teine voor toimub õpilaste teadusfestivali ajal 11. ja 12. aprillil Eesti Rahva Muuseumis Tartus. Kõik teises voorus osalejad esitlevad hindamiskomisjonile oma töid posterettekannetega. Postrid paigutatakse stendidele ja iga õpilane kohtub kindla ajakava alusel oma stendi juures komisjoniliikmetega, kes tulevad postrit uurima ning esitavad õpilasele tema töö kohta küsimusi.

Rohkem infot: https://www.miks.ee/teadusfestival