Sisseastumise infotund 25. jaanuaril kl 18.00 veebis

Ootame kõiki huvilisi Viimsi Gümnaasiumi 2023/2024 õppeaasta sisseastumise infotundi.

Sellel aastal on oluline muudatus see, et toimuvad kuue Tallinna ja Harjumaa riigigümnaasiumi ühised sisseastumiskatsed (ühine e-test) nendele 9. klassi õpilastele, kes soovivad 2023. aasta sügisel alustada gümnaasiumiõpinguid ühes kuuest Tallinna ja Harjumaa riigigümnaasiumidest. Nendeks riigigümnaasiumideks on Viimsi Gümnaasium, Tallinna Mustamäe Riigigümnaasium, Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasium, Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasium, Saue Riigigümnaasium ja Tabasalu Gümnaasium.

Lisaks infotunnis lähemalt: Mis on gümnaasiumis teisiti? Perioodid. Kokkuvõtvad nädalad. Kursuste süsteem. Moodulained. Valikained. Tagasisidesüsteem. Kooliastmehinded. Mentorid ja mentorgrupid. Uurimis- ja praktiline töö. Riigieksamid. Küpsuseksam. Vabatahtlik töö. Mitmed erinevad õpigrupid.

Tutvustame kooli, räägime sisseastumisprotsessist ja vastame teie küsimustele.

Infotund toimub veebis: shorturl.at/jASX5

Olete oodatud!