You are currently viewing Koolis etendus Erasmus+ lõpptulem, etendus “The dreams and fears that I have”

Koolis etendus Erasmus+ lõpptulem, etendus “The dreams and fears that I have”

Sel nädalal saime kooliperega osa millestki väga põnevast! Meieni jõudis etendus “The dreams and fears that I have”, Erasmus+ projekti lõpptulem, mis sai teoks koostöös Stockholmi Estetiska Gümnaasiumiga.

Pandeemia segas etenduse valmimist eelmisel aastal, kuid sel õppeaastal tegid mõlemad koolid restardi, et alustada etenduse loomist algusest peale. Mõtete jagamiseks kohtuti virtuaalselt ning 1.-7. maini õnnestus 20 Viimsi Gümnaasiumi õpilasel viibida Stockholmis. Kahjuks ei võimaldanud Ukraina-Vene sõjast tekkinud ebastabiilsed olud rootslaste vastukülaskäiku, kuid etendus ei jäänud meieni toomata. Küll veidi teisiti, kui see Rootsis oli, kuid sama suure pühendumuse ja hoolega.

Noorte juhendajateks olid meie enda vilistlased Emily Bruus, kes juhendas teatrigruppi ja Andreas Kalvet, kes juhendas muusikute gruppi, kes ülesandeks oli luua ruumidesse helitausta ja muusikat.

Unistused ja hirmud on väga isiklik teema. Me unistame, sest kardame ja vastupidi. Selle etenduse lõid noored ise oma lugudega – rääkides sellest, millest unistame, millest me varem unistasime, millised on meie hirmud ja kuidas need kaks on omavahel seotud. 

Tegemist oli suurepäraselt õnnestunud õhtuga ja kogeda sai väga vahetuid emotsioone, ausaid lugusid noorte hirmudest ja unistustest. Suur aitäh kogu tiimile selle suurepärase elamuse eest! 

Foto: Hans Martin Tammiste