You are currently viewing Erasmus+ õpirände projekt õpetajatele

Erasmus+ õpirände projekt õpetajatele

Meie kooli visioon on kujundada ennastjuhtivaid õppijaid ning et iga õpilane, kes lõpetab Viimsi Gümnaasiumi on omandanud heal tasemel 21. sajandi oskused, milleks on kriitiline mõtlemine ja probleemide lahendamine, koostöö, suhtlemine, enesejuhtimine ning loovus ja ettevõtlikkus. 

Selleks, et need oskused efektiivselt õpilasteni viia, on õpetajad ennast koolitanud lisaks erinevatele kohapealsetele koolitustele ka väljaspool Eestit. Meie kaheksa õpetajat on käinud õpirännetel ja neli töövarjuks erinevates Euroopa riikides (nt. Rootsi, Itaalia, Soome, Horvaatia) ja hea meel on, et ka uuel õppeaastal on väga mitmed meie õpetajad uutele õpirännetele liikumas.

Tavaks on saanud ka koolisisesed kogemuste kojad, kus õpirännetel käinud õpetajad oma kogemusi ja uusi toredaid teadmisi kolleegidega jagavad. Lisaks on võimalik kõigil lugeda ka meie õpirände blogi siit: https://vgmopiranne.blogspot.com/ 

“21. sajandi oskused” õpetajate õpirände projekt on saanud toetust Euroopa Liidult Erasmus+ programmi raames. 

Vaata kõiki rahvusvahelisi projekte siit: https://vgm.edu.ee/valisprojektid/