You are currently viewing Õpilasvarjutamine 21.-24. märts

Õpilasvarjutamine 21.-24. märts

Sellel aastal pakume 9. klassi lõpetajatele välja võimaluse tulla õpilasvarjuks VGMi 21.-24. märts 2022, õppijale sobival päeval.

Õpilasvarjuna ootab õppijat:

– gümnasist, kellega koos liikuda terve koolipäev;

– osalemine kuni 5 koolitunnis, kell 8.30-16.00;

– tasuta koolilõuna;

– kasulikud nõuanded VGMi õpilastelt;

– põnevad kohtumised õppijate, õpetajate ja kooli töötajatega.

Esmalt tuleb teada anda enda soovist tulla õpilasvarjuks, registreerudes lingil: https://forms.gle/s6pDWw8xCRcSvpUP7

Kui õpilasvarjuks tulejal on hea sõber, tuttav või sugulane VGMis õppimas, kelle varjuks soovitakse sellel päeval olla, siis saab tema nime registreerudes kirja panna.

Registreerimine on avatud kuni 15. märtsini. Igal päeval võetakse õpilasvarjuks kuni 60 varjutajat.

Viimsi Gümnaasiumisse ootame kandideerima kõiki, kellel on tunnistusel vähemalt rahuldavad hinded ja just teid ootame ka õpilasvarjuks.

Kohtumiseni!

Mart Felding

VGM õpikeskuse juht

+372 56 947 736