Otsime moodulkursuste juhendajaid!

Kaasaegse kunsti kursuse juhendaja

Otsime G3 ehk 12. klassi loomemooduli 2. perioodi kursuse “Kaasaegne kunst” juhendajat. Kursusel alustame küsimustega, mis on kaasaegne kunst, kuidas sellega suhestuda ja kuidas seda tehakse? Kursus tutvustab kaasaegse kunsti peamisi põhimõtteid ja loomemeetodeid, selgitab kunsti muutumist ajas ja rolli ühiskonnas. Vaatame, millised võivad olla kunsti loomise erinevad võimalused ja tehnilised võtted tänapäeval ja kuidas toimib praktiline kunstielu. Kursuse teoreetiline osa on jaotatud teemaplokkideks, mis sisaldavad visuaalseid näiteid, arutelu ja praktilisi harjutusi, lisaks külastame näitust, kunstnikku ja kunstiasutust. Kursuse loomingulises osas saab iga õpilane reaalselt läbi teha kaasaegse lähtepunktiga kunstiteose loomise protsessi.

Kursuse toimumisaeg: 30. november – 9. märts teisipäeviti kaks 75-minutilist tundi 8.30-9.45 ja 9.55-11.10.

“Turunduskommunikatsioon  ja sündmuskorraldus” kursuse juhendaja

Otsime G2 ehk 11. klassi rekreatsioonimooduli 2. kursuse “Turunduskommunikatsiooni alused ja sündmuskorraldus” juhendajat. Kursuse eesmärk on anda osalejatele algteadmised turunduskommunikatsiooni alustest, põhimõistetest. Integreeritud turunduskommunikatsiooni näol on tegemist protsessiga, mille eesmärk on järjepidevalt kujundada ja edastada organisatsiooni sõnumeid, kombineerides selleks eesmärgipäraselt erinevaid kommunikatsioonivorme ja -kanaleid. Sündmuse (ürituse) korraldamine on üks paljudest võimalustest oma sõnumit edastada. Kursusel osalejad saavad baasteadmised ühe sündmuse korraldamise ettevalmistusest, läbiviimisest kuni kokkuvõtete tegemiseni. Sündmus ei ole pelgalt neli seina ja palju ansambleid – sündmus kannab endas alati sõnumit ning iga sündmuse osa/tegevus aitab osalejatel mõista sõnumi tuuma. Kursuse lahutamatu osa on praktiseerimine ehk koolisündmuste korraldamine huvijuhiga koostöös ja juhendamisel. Kursuse käigus jagavad oma kogemusi praktikud Eestist ning samuti toimub ühiskülastus(ed) valitud sündmusele, et näha, kuidas toimub ühe suurürituse produktsioon. Võimalus on selle kursuse käigus ellu viidud sündmus siduda oma praktilise tööga. 

Õpetamisperiood algab 30. novembril ja lõpeb 31. mai. Tunnid toimuvad teisipäeva hommikuti. Kogumahuks tuleb 1 kursus ehk 21 75-minutilist tundi ja täpne ajaline jaotus toimub koostöös kursuse teise juhendajaga. Otsime lisaks meie huvijuhile, kes praktilist poolt kursusest eest veab kedagi, kes teoreetilist osa valdaks sündmuskorralduse ja turunduskommunikatsiooni valdkonnas.  

Huvi ja täpsustavate küsimuste korral võta ühendust , +37256797389.