You are currently viewing Suurepärased tulemused 22. ajalooalaste uurimistööde võistluselt

Suurepärased tulemused 22. ajalooalaste uurimistööde võistluselt

22. ajalooalaste uurimistööde võistluselt “Murrang“ suurepärased tulemused!

  • G1 Saskia Kaskpeit “Marie Reiman. Tartu renessanss ja sellele järgnev rahvuslikkuse periood. Naiste eneseteadvuse kujunemine Tartu Naisseltsi näitel” – Gümnaasiumi arvestuses III koht; Eesti Rahva Muuseumi eripreemia
  • G3 Ranno Sõnum “Kolonel Georg Leets – sõjaajaloolane ja ohvitser” – Gümnaasiumi arvestuses IV koht; Sõjamuuseumi eripreemia
  • G2 Oscar Moretti “Toidukultuuri muutuste uurimine aastatel 1985-1996 tänapäevase Eesti alal” – Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi tänukiri
  • Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, tööde juhendaja Kristiina Noormets – Parima juhendaja preemia

Palju õnne kõikidele!

Täpsemalt saate tulemustega tutvuda EAÜS-i kodulehel, kus on ka Saskia Kaskpeiti tööd tutvustav video. Aitäh, Alexander Mathias Männi ja koolimeedia Hüpernool, tehnilise abikäe ulatamise eest!