You are currently viewing G1 õppijad osalesid Euroopa Partnerkoolide keskkonna- ja kliimamuutuste teemalisel veebikohtumisel

G1 õppijad osalesid Euroopa Partnerkoolide keskkonna- ja kliimamuutuste teemalisel veebikohtumisel

22.jaanuaril toimus kolmas Euroopa Partnerkoolide veebikohtumine Euroscola Online: Environment and climate change: A young European Green Deal. Our ideas for EU climate change action. Viimsi Gümnaasim osales sellel kohtumisel esimest korda, osa võtsid G1 õpilased Eva-Riin Järve, Johanna Triinu Kažjava, Cevin Žerebjatjev ja õpetaja Ruth Rappold (kõik oma kodudest).

„ Palun olge aktiivsed ja osalege Euroopa tuleviku loomises. Noored inimesed on need, kes tulevikku teevad. Olge aktiivsed“. Nii võttis kohtumise kokku Euroopa Parlamendi spiiker Jaume Duch Guillot. Ta tänas osavõtjaid ning lootis järgmine kord juba parlamendis kohtuda.

Osalejad nentisid, et oli tore taolisest üritusest osa saada. Mõttevahetus veebis jätkus omavahel veel ka pärast sessiooni. 2050 peaks Euroopa olema kliimaneutraalne. Nenditi, et meie kool teeb selle jaoks juba päris palju.

Kohtumisel osales 67 kooli ja peaaegu 600 noort.

Aitäh osalejatele ja õpetaja Ruth Rappoldile!