You are currently viewing Kõnevõistlus

Kõnevõistlus

Viimsi Gümnaasium kutsub Sind osa võtma internetipõhisest kõnevõistlusest teemal „Aeg liigestest on lahti“ (W. Shakespeare).


Kõnevõistlusel osalemiseks palume laadida oma 3–4 minuti pikkune kõne videona üles keskkonda Google Forms ( https://forms.gle/1uWqaBsuYe28LFxQ8) hiljemalt 29.01.2021.

Hinnatakse
1) kõne sõnumit – esineja eesmärkide selgust ja olulisust;
2) kõne terviklikkust – selget ja üheselt mõistetavat struktuuri;
3) loovat lähenemist;
4) head stiili ja esitust.

Kõnevõistluse tulemustest teavitame osalejaid 12.02.2021.

Lisainfo:

Kirsi Rannaste,